23 listopada 2016 odbędzie się drugi etap egzaminu wstępnego na aplikację ogólną. Przystąpi do niego 218 kandydatów do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Limit miejsc wynosi w tym roku 220 osób.

Oznacza to, że przystępujący do egzaminu kandydaci nie będą stanowili dla siebie konkurencji. Wystarczy, że podejdą do drugiego etapu a niezależnie od otrzymanego wyniku, będą mogli rozpocząć naukę w KSSiP. To sytuacja wyjątkowa, ponieważ zgodnie z przepisami, do drugiego etapu egzaminu może przystąpić dwa razy więcej osób niż określony w danym roku limit przyjęć. Niestety, tegoroczny test (I etap egzaminy wstępnego) okazał się dla absolwentów prawa bardzo trudny i zaliczyło go jedynie 218 osób.

Podczas drugiego etapu kandydaci będą musieli zmierzyć się z trzema kazusami:

- z prawa publicznego, obejmującego: prawo konstytucyjne, prawo administracyjne materialne, postępowanie administracyjne, postępowanie sądowo-administracyjne, prawo międzynarodowe publiczne ( prawo traktatów, międzynarodowa ochrona praw człowieka, prawo Unii Europejskiej),

- z prawa prywatnego, obejmującego: prawo cywilne materialne wraz z prawem rodzinnym i opiekuńczym, postępowanie cywilne, prawo pracy, prawo spółek handlowych,

- z prawa karnego, obejmującego: prawo karne materialne, postępowanie karne, prawo wykroczeń.

Rejestracja kandydatów rozpocznie się o godz. 8:30 a zakończy o godz. 9:30 w siedzibie Warszawskiego Centrum Expo XXI. Sam egzamin potrwa trzy godziny – od 10:00 do 13:00.

Komisja ma 30 dni na ogłoszenie wyników konkursu.