Osoby, które ukończyły tzw. starą aplikację, nie będą mogły starać się o urząd asesora. To narusza zasadę równego dostępu do służby publicznej – twierdzą sami zainteresowani.
Problem stanowią przepisy, które znalazły się w przedstawionym przez resort sprawiedliwości projekcie noweli ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Wykluczają one bowiem aplikantów starej aplikacji z ubiegania się o wpis na listę klasyfikacyjną kandydatów na stanowisko asystenta sędziego. Chodzi o osoby, które w latach 2007–2010 przeszły szkolenie prowadzone przez ośrodki apelacyjne i zdały egzamin sędziowski na starych zasadach.
Znów pokrzywdzeni