2 grudnia w Warszawie odbył się drugi etap rekrutacji na aplikację ogólną. Do postępowania dopuszczono 308 kandydatów, ostatecznie 305 przystąpiło do egzaminu.

Pierwszy etap w postaci pisemnego testu zbudowanego ze 150 pytań obył się 17 listopada br. To ostatni nabór na aplikację ogólną w obecnej formie. Od przyszłego roku konkurs będzie obywał się na nowych zasadach oddzielnie dla kandydatów na sędziów, jak i prokuratorów.

Kandydaci ubiegali się o 150 miejsc. W czasie 180 minut kandydaci mieli do przygotowania pracę pisemną stanowiącą rozwiązanie 3 kazusów dotyczących prawa: publicznego, prywatnego oraz karnego.

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury zadania dotyczyły następujących zagadnień:

1. legitymacji prokuratora do złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego od ostatecznej decyzji administracyjnej,

2. sporu o zachowek,

3. postępowania w sprawie o usiłowanie zabójstwa.

Jako pomoce służyły im akty prawne przygotowane przez komisję egzaminacyjną.

Jak informuje KSSiP za każde z zadań kandydaci mogą otrzymać od 0 do 25 punktów. Dopiero po wnikliwej analizie pracy i wystawieniu cząstkowych ocen, komisja podsumuje wyniki z pierwszego i drugiego etapu. Suma będzie decydowała o pozycji danego kandydata na liście wyników całej rekrutacji.

Wyniki mają zostać ogłoszone przed 2 stycznie 2016r.