Na stronie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury pojawiły się informacje dotyczące przeprowadzenia tegorocznego egzaminu sędziowskiego dla I rocznika aplikantów aplikacji sędziowskiej i dla referendarzy sądowych oraz asystentów sądowych.

Terminy:

Tegoroczny egzamin pisemny został wyznaczony na następujące dni:

6 sierpnia: część pisemna z prawa karnego

7 sierpnia: część pisemna z prawa cywilnego

Uczestnicy będą zobligowania podczas części pisemnej do sporządzenia orzeczenia, wraz z uzasadnieniem w sprawie karnej i cywilnej.
Część pisemna trwa dwa dni, po sześć godzin dziennie.

Kto może pisać egzamin?

Do egzaminu zostaną dopuszczeni aplikanci I rocznika aplikacji sędziowskiej i referendarze sądowi i asystenci sędziego, którzy spełniają warunki określone w ustawie.

Referendarze sądowi i asystenci

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu referendarzy sądowych i asystentów sędziego jest złożenie przez kandydatów – w terminie do 6 lipca 2013 r. wniosku skierowanego do Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o dopuszczenie do egzaminu sędziowskiego i uiszczenie wymaganej opłaty.

Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku asystenta sędziego, zaświadczenie wydane przez prezesa właściwego sądu o przepracowaniu 4 lat na stanowisku asystenta sędziego lub referendarza sądowego ;

2) w przypadku referendarza sądowego, zaświadczenie wydane przez prezesa właściwego sądu o przepracowaniu 3 lat na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego;

3) dowód uiszczenia opłaty za przystąpienie do egzaminu w wysokości 1 200 zł.

Należy wziąć także pod uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za przystąpienie do egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego przez osoby niebędące aplikantami KSSiP wysokość opłaty za przystąpienie do egzaminu sędziowskiego wynosi 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie KSSiP w Krakowie, przy ul. Przy Rondzie 5, pokój 318 w godzinach od 8.00 – 16.00 lub za pośrednictwem poczty:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ul. Przy Rondzie 3
31 – 547 Kraków, z dopiskiem „Egzamin sędziowski 2013”

Opłatę za przystąpienie do egzaminu należy uiścić na rachunek KSSiP: 86 1240 4650 1111 001 5136 6873 z dopiskiem „opłata za przystąpienie do egzaminu sędziowskiego”.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie kssip.gov.pl