Młodzi adepci prawa nie będą traktowani w publicznych środkach komunikacji tak jak doktoranci. Powód jest prozaiczny: byłoby to zbyt kosztowne dla państwa. Rządzący zapewniają jednak, że o sprawie pamiętają i będzie ona mogła powrócić za kilka miesięcy.

W interesie aplikantów adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych wystąpili pod koniec lutego parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej. W interpelacjach skierowanych do ministrów finansów, infrastruktury i sprawiedliwości przypomnieli, że 1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, na mocy której doktoranci do ukończenia 35. roku życia nabyli prawa do 51-proc. ulgi na przejazdy środkami transportu kolejowego i autobusowego.

Jako uzasadnienie do wprowadzenia zmiany wskazywano m.in. fakt, że doktoranci ponoszą często koszty kształcenia na studiach trzeciego stopnia, które jednocześnie w pewnym stopniu ograniczają ich aktywność zawodową.