5 marca 2018 w Krakowie odbyła się inauguracja IX rocznika aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej. Jest on rekordowy pod względem liczby aplikantów rozpoczynających naukę w Krakowskiej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Do aplikacji przystąpi bowiem łącznie 312 aplikantów: 156 na aplikacji sędziowskiej i 156 na aplikacji prokuratorskiej. Warto wskazać dla porównania, że w roku ubiegłym aplikację rozpoczęło 216 aplikantów.

Jak informuje Mateusz Martyniuk, rzecznik prasowy KSSiP, o przyjęcie do Krajowej Szkoły rywalizowało 2162 kandydatów, co stanowi również rekord. W 2016 roku do konkursu przystąpiło bowiem o 300 kandydatów mniej.

IX rocznik KSSiP jest pierwszym, który podejmie naukę w znowelizowanej strukturze nauczania.

- Zgodnie z nowymi rozwiązaniami aplikanci rozpoczną szkolenie wstępne bezpośrednio na aplikacji sędziowskiej lub aplikacji prokuratorskiej, nie zaś jak w latach poprzednich na 12 miesięcznej aplikacji ogólnej. Zarówno aplikacja sędziowska, jak i prokuratorska trwa 36 miesięcy – wyjaśnia Martyniuk.

Jak będzie wyglądać nauka w KSSiP?

Szkolenie aplikantów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury organizowane jest w ramach co najmniej 30 cykli szkoleniowych. Na każdy z nich składają się zajęcia w KSSiP oraz praktyki. Zakończeniem cyklu jest sprawdzian z wiedzy i umiejętności.

Jeśli chodzi o same praktyki, stanowić one będą ok. 80% łącznego czasu aplikacji i odbywać będą się w sądach, prokuraturach lub innych jednostkach organizacyjnych wskazanych w programie aplikacji, położonych możliwie najbliżej miejsca zamieszkania aplikanta (m.in. wojewódzkich sądach administracyjnych, jednostkach Policji, urzędach celno- skarbowych, urzędach skarbowych).

Zajęcia teoretyczne w KSSiP są realizowane natomiast w formie warsztatów umożliwiających nabycie umiejętności praktycznych, w szczególności w formie: ćwiczeń, rozwiązywania kazusów, seminariów, repetytoriów i symulacji rozpraw, zgodnie z programem aplikacji.