Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o pierwszych wynikach prawniczych egzaminów zawodowych. Jak do tej pory, kandydaci na adwokatów radzą sobie lepiej od przyszłych radców prawnych.

Jak informuje resort, w 2018 r. do egzaminu adwokackiego przystąpiło 2181 zdających. Jeśli chodzi o egzamin radcowski, było to 2710 kandydatów na profesjonalnych pełnomocników.

Do tej pory wynikami z ministerstwem podzieliło się 10 spośród 35 komisji zajmujących się przeprowadzeniem egzaminu adwokackiego. Poniżej prezentujemy przekazane zestawienie prezentujące poziom zdawalności w poszczególnych komisjach:

- KE w Rzeszowie - 51 spośród 57 zdających, tj. około 89%,
- KE nr 2 w Rzeszowie - 50 spośród 57 zdających, tj. około 88%,
- KE w Szczecinie - 47 spośród 57 zdających, tj. około 82%,
- KE w Warszawie - 48 spośród 57 zdających, tj. około 84%,
- KE nr 3 w Warszawie - 36 spośród 58 zdających, tj. około 62%,
- KE nr 4 w Warszawie - 50 spośród 59 zdających, tj. około 85%,
- KE nr 6 w Warszawie - 45 spośród 56 zdających, tj. około 80%,
- KE nr 9 w Warszawie - 50 spośród 60 zdających, tj. około 83%,
- KE nr 11 w Warszawie - 52 spośród 60 zdających, tj. około 87%,
- KE nr 14 w Warszawie - 56 spośród 59 zdających, tj. około 95%.
Wyniki dotyczące egzaminu radcowskiego w tym momencie będą jeszcze mniej reprezentatywne. Zestawienie zawierające liczbę pozytywnych ocen przekazało do MS jedynie 4 spośród 40 komisji egzaminacyjnych. Wśród nich zdawalność prezentuje się następująco:

- KE w Bydgoszczy - 49 spośród 51 zdających, tj. około 96%,
- KE w Koszalinie - 26 spośród 35 zdających, tj. około 74%,
- KE nr 2 w Łodzi - 56 spośród 75 zdających, tj. około 75%,
- KE we Wrocławiu - 52 spośród 71 zdających, tj. 73%.


Jak wynika z zaprezentowanych do tej pory danych, średnia zdawalność na egzaminie adwokackim wyniosła około 84 proc., a na egzaminie radcowskim około 79 proc.. Wyniki te są bardzo zbliżone do tych uzyskanych w zeszłym roku (odpowiednio 83 proc. i 79 proc.)

Ogłoszenie wyników egzaminu adwokackiego i radcowskiego przez pozostałe komisje egzaminacyjne spodziewane jest do pierwszej dekady maja 2018 r.