statystyki

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Lasach Państwowych

13.02.2014, 09:46; Aktualizacja: 13.02.2014, 09:55
Las

Celem nowelizacji jest stworzenie mechanizmu prawnego umożliwiającego dokonywanie przez Lasy Państwowe wpłat do budżetu państwaźródło: ShutterStock

Bronisław Komorowski 12 lutego podpisał zmianę ustawy o lasach. Podstawowym celem przedłożonej nowelizacji jest ujednolicenie zasad gospodarki finansowej w Lasach Państwowych, między innymi poprzez dostosowanie zasad gospodarki finansowej tej jednostki do aktualnych wymogów ustawy o rachunkowości, oraz stworzenie mechanizmu prawnego umożliwiającego dokonywanie przez Lasy Państwowe wpłat do budżetu państwa - czytamy w informacji zamieszczonej na oficjalnej stronie Prezydenta RP.

Reklama


Reklama


Pierwszemu ze wskazanych celów, tj. ujednoliceniu zasad gospodarki finansowej w Lasach Państwowych, służyć ma wprowadzenie przepisu, w myśl którego zasady (politykę) rachunkowości dla wszystkich jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych ustalać będzie Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, podczas gdy na gruncie obowiązujących przepisów zasady te mogły być ustalane również przez nadleśniczych. Ponadto do ustawy dodano przepis stanowiący expressis verbis, że Lasy Państwowe prowadzą rachunkowość według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 i 613). Nowelizując przepisy dotyczące gospodarki finansowej w Lasach Państwowych zachowano przy tym w mocy regulację, zgodnie z którą Lasy Państwowe prowadzą działalność na zasadzie samodzielności finansowej i pokrywają koszty działalności z własnych przychodów.

Druga z wprowadzanych zmian dotyczy instytucji prawnej jaką jest plan urządzenia lasu. Plany urządzenia lasu stanowią jeden z istotnych elementów ochrony lasów i gospodarowania ich zasobami. Są to podstawowe dokumenty gospodarki leśnej opracowywane dla konkretnego obiektu, które zawierają opis i ocenę lasu, a także cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. W myśl obowiązujących przepisów plan urządzenia lasu powinien zawierać m. in. określenie zadań dotyczących ilości przewidzianego do pozyskania drewna, określonego etatem miąższościowym użytków głównych (rębnych i przedrębnych). Suma etatów użytkowania rębnego i przedrębnego traktowana jest zatem łącznie jako wielkość, którą w nadleśnictwie można przekroczyć tylko w związku ze szkodą lub klęską żywiołową. W uchwalonej obecnie ustawie przyjęto regulację, w myśl której plan urządzenia lasu powinien zawierać m. in. określenie zadań dotyczących ilości przewidzianego do pozyskania drewna, określonego oddzielnie jako etat miąższościowy użytków rębnych oraz etat powierzchniowy użytków przedrębnych. Oddzielne rozliczanie miąższościowego etatu użytkowania rębnego ma pozwolić na pełne wykonywanie zadań z zakresu użytkowania rębnego i przedrębnego zgodnie z potrzebami hodowlanymi. Przekroczenie etatu w użytkach rębnych ponad wielkość określoną w planie urządzenia lasu będzie możliwe, tak jak dotychczas, w przypadku wystąpienia szkody lub klęski żywiołowej. W powyższym zakresie ustawa przewiduje również przepisy przejściowe, w myśl których plany urządzenia lasu zatwierdzone przed dniem wejścia w życie nowelizacji zachowują ważność przez okres na jaki zostały zatwierdzone, natomiast do planów sporządzonych ale niezatwierdzonych przed dniem wejścia w życie przedłożonej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ponadto uchwalona ustawa wprowadza regulacje statuujące podstawę prawną do przekazywania przez Lasy Państwowe środków finansowych do budżetu państwa.
Zgodnie z brzmieniem regulacji dodanej w art. 58a Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zobowiązana będzie do przekazywania do budżetu państwa części przychodów – w drodze dokonywania wpłaty na rachunek ministra właściwego do spraw środowiska w wysokości stanowiącej równowartość 2% przychodów uzyskanych przez Lasy Państwowe ze sprzedaży drewna. Wpłata ma być dokonywana za każdy kwartał kalendarzowy w terminie do trzydziestego dnia miesiąca następującego po tym kwartale. W treści nowelizacji wskazano również wyraźnie, że przedmiotowa wpłata będzie stanowić dochód budżetu państwa, a organem właściwym w sprawach jej dotyczących będzie minister właściwy do spraw środowiska. Ustawa przewiduje, że pierwsza wpłata równowartości 2% przychodów uzyskanych przez Lasy Państwowe ze sprzedaży drewna zostanie dokonana w 2016 r.

Niezależnie od stałego mechanizmu pozyskiwania dochodów budżetowych z państwowej jednostki organizacyjnej jaką są Lasy Państwowe przedłożona ustawa wprowadza także przepis, w myśl którego w latach 2014 i 2015 Lasy Państwowe dokonają wpłat do budżetu państwa z kapitału (funduszu) własnego w wysokości po 800 mln zł rocznie. Wpłata ma być dokonywana przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w formie równych rat kwartalnych, w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału. Jednocześnie ustawa upoważnia Radę Ministrów do udzielenia zgody na niedokonanie przez Lasy Państwowe wpłaty za 2015 r. albo na jej zmniejszenie. Rada Ministrów upoważniona jest do wyrażenia powyższej zgody w uzasadnionym przypadku, w szczególności w sytuacji wystąpienia szkody lub klęski żywiołowej, bądź zmiany cen sprzedaży drewna oraz zmiany popytu mogącej zagrozić realizacji planu gospodarczo-finansowego Lasów Państwowych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Reklama


Źródło:Informacja prasowa

Polecane

Reklama

 • batman(2014-03-04 16:07) Odpowiedz 00

  Co wy wymyslacie?Jak Lasy nie będą już miały z czego załatać dziury w budzecie to za co się weżmie Rząd.Za coś innego,bo im jest ciagle mało.

 • dwqadf(2014-02-13 16:17) Odpowiedz 00

  To najgorszy polski prezydent zaraz Po wasniewskim i wałęsie. Ten człowiek podpisze wszystko co PO każde. Zyrandol.

 • obserwator(2014-02-13 10:22) Odpowiedz 00

  To już normalne w naszym kraju że prezydent też sam nie wie co podpisuje

 • antonio z puszczy(2014-02-13 10:40) Odpowiedz 00

  Nareszcie- ograniczono sobiepaństwo Lasów ! PSL-owscy nadleśniczy grabili dla siebie i swoich totumfackich ogólnonarodowe mienie-bez żadnych konsekwencji !! Teraz jak każdy podmiot państwowy-wykorzystujący dobra narodowe (jakim tu są lasy)- będą musieli co kwartał wpłacać 2% od wartości sprzedaży drewna i innych leśnych pożytków!! Skończą się leśne synekury - dla swoich i zatrudnionych z nepotyzmu!!!

 • gość(2014-02-13 11:42) Odpowiedz 00

  antonio ale ty bredzisz

 • POd leśniczy(2014-02-13 16:35) Odpowiedz 00

  PO zobowiązaniu " lasów " do płacenia haraczu ,spowoduje tylko zwiększenie jego wyrębu .
  PO zaspokojeniu godziwych wynagrodzeń " towarzystwa " mającego cokolwiek wspólnego z lasem POtrzeba jest jeszcze zaspokojenia NIEOPODATKOWANYCH "roszczeń " dla osób nadzorujących .
  Towarzystwo wzajemnej adoracji leśnej ma się jak pączek w maśle.
  Ich wszelakie " zarobki" przekraczają bardzo wysoko średnią krajową !!!
  To jest korporacja szczelnie zamknięta - bez jakichkolwiek większych kontroli. Więc te 2% musi być "wygospodarowane " wyłącznie na wycince i pozyskaniu większej ilości SOLIDNEGO drewna ,gdyż obieg wewnętrzny środków finansowych nie może wpłynąć na pomniejszenie dochodów niezbędnych na zaspokojenie potrzeb MASY urzędniczej poczynając od najmniejszego stanowiska w tym grajdole.

 • POlak(2014-02-14 10:58) Odpowiedz 00

  Nie ma co płakać.Lasy są państwowe,to i kasa jest państwowa.A leśnicy to zwykli urzędnicy wykonujący polecenia swoich przełożonych.Dlaczego z dobra narodowego,które zajmuje ok.30% powierzchni Polski ma korzystać tylko 25000 ludzi?Coś tu było nie tak,prawda?

 • Tusa(2014-02-13 19:55) Odpowiedz 00

  Prezydent wszystko podpisuje nawet największe knoty ustawowe. A reraz podpisał ustawę, która doprowadzi do prywatryzacji lasów.

 • UJ Krakow(2014-02-13 21:04) Odpowiedz 00

  Naiwni,myslicie ze to tylko chwilowa kasa dla rzadzacych bandytow?
  Tu chodzi o doprowadzenie lasow do "upadku",a POtem "prywatyzacja" w obce lapy zaborcow zbrodniczego totalitarnego unijnego kolchoozu

 • UJ Krakow (jeszcze grozniejsza ustawa)(2014-02-13 21:09) Odpowiedz 00

  Wpiszcie w wyszukiwarke: "project ustawy nr 1066 o obcych sluzbach w Polsce".
  Ta ustawa jest juz w Sejmie,a jest to zbrodnicza ustawa o pacyfikacji Polakow przez obce sluzby,wrogow Polski,tj. totalitarnej unijnej hunty jak rowniez innych panstw z poza unijnej hunty.
  To jest ustawa obrony rzadu przed Polakami.Przeczytajcie I przekazujcie innym w emailach,zalaczajcie linki,na Facebook itp.
  To jeszcze mozna usunac razem z bandytami tego antynarodowego rzadu,zanim nas beda katowac.

 • leśniczy(2014-02-20 08:37) Odpowiedz 00

  Ustawa nareszcie rozwiązuje dotychczasową sprawę bezkarności i samowoli urzędników zajmujących się lasami. Trudno sobie wyobrazić, żeby państwo nie miało zysku z państwowego "przedsiębiorstwa". 2% podatku to w skali roku naprawdę niewielka kwota, a zasili budżet państwa. Wszyscy co tu wpisują jakieś głupoty o prywatyzacji nie maja pojęcia o co w tej ustawie chodzi.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama