statystyki

Kto jest w Polsce prekariuszem? Prawie każdy

autor: Karolina Nowakowska17.05.2015, 16:00; Aktualizacja: 17.05.2015, 16:05
Większości z nas może popaść w prekariat, jeśli wydarzy się jakiś wypadek albo kryzys pozbawi nas poczucia bezpieczeństwa

Większości z nas może popaść w prekariat, jeśli wydarzy się jakiś wypadek albo kryzys pozbawi nas poczucia bezpieczeństwaźródło: ShutterStock

„Większości z nas może popaść w prekariat, jeśli wydarzy się jakiś wypadek albo kryzys pozbawi nas poczucia bezpieczeństwa. Musimy jednak pamiętać, że prekariat nie składa się wyłącznie z ofiar. Jedni wchodzą w jego skład, ponieważ nie chcą sięgnąć po inne możliwości, inni, ponieważ pasuje to do ich konkretnej sytuacji w danym czasie. Krótko mówiąc, prekariat jest zróżnicowany” – pisze w swojej książce „Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa” prof. Guya Standing.

Reklama


Reklama


Prekariusz to osoba, która jest ciągle „niepewna”: pracuje w oparciu o umowę cywilnoprawną, w niepełnym wymiarze godzin, brakuje jej zawodowej tożsamości. Często jej kwalifikacje zawodowe są wyższe niż wykonywana praca. Ale prekariusz to także osoba, która nie ma żadnych przywilejów w rodzaju emerytur, płatnych urlopów, chorobowego. W efekcie wszelkie kryzysy jak choroba, rozwód czy śmierć małżonka mogą stać się olbrzymim problemem. 

„Prekariat to pierwsza klasa ludzi pracujących, która zamiast z czasem zyskiwać prawa – traci je. Traci prawa obywatelskie, kulturowe, społeczne i gospodarcze, które inne klasy przed nim wywalczyły. Kulturowe, bo prekariusze nie przynależą do dominującej społeczności. Polityczne, bo nie czują się reprezentowani przez partie. Socjalne, bo nie mają dostępu do gwarantowanych przez państwo przywilejów. I gospodarcze, bo nie mogą wykonywać wyuczonego zawodu” – mówi Standing w wywiadzie dla „Nowej Konfederacji”.

Szacuje się, że w niektórych państwach nawet co czwarty obywatel może należeć do klasy prekariatu. 

Prekariusze z wyższym wykształceniem

Z danych Eurostatu wynika, że w latach 2002 – 2013 liczba Polaków z wyższym wykształceniem wzrosła prawie trzykrotnie – z 14,4 proc. do 40,5 proc. To największy skok w porównaniu do wszystkich krajów UE. Jednocześnie zmniejszyła się liczba osób, która porzuca edukację. Prawie trzykrotnie – z 14,4 proc. w 2002 r. do 40,5 proc. w 2013 r. wzrosła liczba Polaków w wieku 30-34 lata z dyplomem ukończenia studiów.

Jednocześnie osoby z wyższym wykształceniem najwolniej korzystają z poprawy sytuacji gospodarczej i na rynku pracy. W końcu 2014 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych z dyplomem uczelni zmalała tylko o 12,9 proc. - o 33 tys., do 225,4 tys. osób. Dla porównania najbardziej skorzystali ci po podstawówkach - w tej grupie ubyło 16,7 proc. (101,4 tys.) bezrobotnych.

Problem niedopasowania umiejętności pracowników do potrzeb rynku pracy staje się coraz bardziej poważny. Z badań Manpower wynika, że tylko w ubiegłym roku 18 proc. pracodawców miało problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Co roku polskie uniwersytety opuszczają wykształceni ludzie, którzy nie umieją odnaleźć się na rynku pracy i w efekcie coraz częściej podejmują pracę poniżej kwalifikacji. Z danych OECD wynika, że w 2013 roku 16,4 proc. pracujących Polaków wykonywało tego rodzaju zajęcie. 

Prekariusze tymczasowi

Ostatnie dane opisujące rynek agencji zatrudnienia na świecie dotyczą roku 2013. Na całym świecie funkcjonowało wtedy blisko 260 tys. agencji zatrudnienia, z czego prawie 55 tys. działało na terenie Europy. 

Pod względem liczby agencji pracy tymczasowej Polska znajduje się na trzecim miejscu w Europie. W 2013 roku pracodawcy mieli do wyboru 4 540 agencji, a w 2014 liczba ta wzrosła o 14% do łącznej sumy 5 516 firm. Polska była także w ubiegłym roku jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków pracy tymczasowej w Europie. Wzrost liczby pracowników tymczasowych w 2014 roku wyniósł aż 25%. Agencje zrzeszone w Polskim Forum HR zatrudniały ogółem 254 tys. pracowników tymczasowych. Szacuje się, że ogółem agencje pracy tymczasowej znalazły zatrudnienie dla 707 tys. pracowników. 

Nie zmienia się struktura demograficzna pracowników tymczasowych: osoby młode do 26 roku życia stanowią 40% wszystkich pracowników tymczasowych. Kobiety stanowią 47% wszystkich pracowników, średnia europejska to 43%, a zatem Polska wypada na tym tle dość pozytywnie. Nadal wysoki odsetek (84%) osób znajduje zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych.

Młodzi…

Skala problemu mówi sama za siebie: według najnowszych szacunków Eurostatu, młodzież, która pozostaje bez pracy, nie uczy się ani nie szkoli, stanowiła w 2010 r. 12,8 proc. całej populacji między 15 a 24 rokiem życia w UE27, czyli grupa ta liczyła w przybliżeniu 7,5 miliona młodych osób. W różnych krajach UE skala problemu jest różna. NEET's stanowią od 4,4 proc. w Holandii do 21,8 proc. w Bułgarii. Skala problemu wciąż się pogłębia. Wydatnie przyczynił się do tego kryzys ekonomiczny. Bezrobocie wśród najmłodszych w Hiszpanii czy Grecji wynosi nawet około 40 proc. 

Oszacowano, że nieobecność osoby z grupy NEET na rynku pracy w 21 krajach objętych badaniem kosztuje obywateli tych krajów 2 miliardy euro tygodniowo. Rocznie daje to w przybliżeniu kwotę 100 miliardów euro, która stanowi 1% łącznego PKB tych krajów i którą można podzielić na 94 miliardy euro utraconych zysków oraz 7 miliardów euro dodatkowych wypłat środków. Jeśli chodzi o poszczególne kraje, to największe koszty w skali roku ponoszą Włochy (26 mld EUR) oraz Zjednoczone Królestwo (16 mld EUR). Pod względem odsetka.

… i emeryci

W latach 90. XX wieku duże bezrobocie wśród młodych i ułatwienia w przechodzeniu na wcześniejsze emerytury i renty inwalidzkie spowodowało odpływ dojrzałych pracowników z rynku pracy. Szybko jednak do tego trendu dołączył drugi – spadek dzietności wśród młodego pokolenia. Jak pisze Standig szybko okazało się, że wczesne odchodzenie z rynku pracy w całej Europie okazało się kosztowną pomyłką. Zapłacili za nią sami seniorzy. Spadek liczby osób w wieku produkcyjnym przypadających na osoby w wieku poprodukcyjnym przyniósł konieczność obniżania świadczeń emerytalnych. 

„Przez kilka lat w państwach uprzemysłowionych pozbawione potrąceń z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, obowiązkowe emerytury stanowiły 70% wartości netto poprzednich dochodów i ponad 80% dla osób mało zarabiających. W Holandii w 2005 roku średnia emerytura netto przekroczyła medianę zarobków, w Hiszpanii wynosiła ponad 80% tejże, we Włoszech, Kanadzie i Francji ponad 60%, w Niemczech i Stanach Zjednoczonych prawie 60%. Spośród krajów OECD jedynie w Wielkiej Brytanii i Japonii pozostała poniżej 50%. Państwowa emerytura w Wielkiej Brytanii spadła do tak niskiego poziomu, że związanie jej z zarobkami zerwane przez rząd Thatcher zostanie przywrócone dopiero od 2012 roku” – pisze Standig.

Podobnie sytuacja wygląda w Polsce. Reforma emerytur z 1999 roku miała dostosować system do zmieniającego się trendu demograficznego. Politycy dostrzegli, że polskie społeczeństwo zaczyna się starzeć w niepokojącym tempie. Jeszcze niedawno na jednego emeryta pracowało pięć osób. Teraz już tylko cztery osoby, a w 2040 roku na jednego emeryta będą pracowały już tylko dwie osoby.

W nowym systemie odsetek emerytur do 900 zł otrzymywanych przez kobiety w 2013 r. wyniósł 36,1 proc., a w starym 5,4 proc.. Z kolei wysokie emerytury z nowego systemu w 2013 r. wypracował tylko 1 proc. kobiet, zaś w starym udało się to ponad 25% kobiet. Najwięcej emerytur kobiet mieściło się w nowym systemie w przedziale 1001–1600 zł (38,4% w 2013 r.), a w starym systemie systematycznie przesuwały się do najwyższych przedziałów by osiągnąć 40,4% w 2013 r.

Niepełny wymiar godzin

W każdej z grup społecznych szczególnie narażane na trudności są kobiety. Nie tylko również pracują w oparciu o niepewne umowy i poniżej kwalifikacji, ale również to one najczęściej narażone są na zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin.

Z danych Eurofund wynika, że w UE wskaźnik zatrudnienia kobiet w niepełnym wymiarze godzin (32%) jest czterokrotnie wyższy od wskaźnika dla mężczyzn (8%). Podczas gdy zatrudnienie mężczyzn w niepełnym wymiarze godzin jest najbardziej powszechne w najmłodszej i najstarszej grupie wiekowej, wskaźnik zatrudnienia kobiet w niepełnym wymiarze godzin zwiększa się z wiekiem, odzwierciedlając nierówności między kobietami i mężczyznami w przekształceniach z pełnego do niepełnego wymiaru godzin. W europejskich przedsiębiorstwach praca w niepełnym wymiarze godzin jest najbardziej powszechna w sektorze edukacji, służby zdrowia i opieki społecznej − wszystkie te sektory są zdominowane przez kobiety. Zasadniczo w wielu przedsiębiorstwach wysoki odsetek zatrudnionych kobiet oznacza także większą liczbę stanowisk w niepełnym wymiarze godzin.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:gazetaprawna.pl

Polecane

Reklama

 • Krzysztof Kornatowicz(2015-05-18 08:34) Odpowiedz 85

  " które inne klasy przed nim wywalczyły. " Panie autorze , co pan pieprzy ! Jakie inne klasy ? Może klasa próżniacza - urzędnicy skarbówki , prokuratur , sądów ? O tym pan myśli ? Prekariusze to ci wszyscy , którzy pomimo swojej inteligencji , pracowitości , wykształcenia są spychani w niebyt , bez pracy , przyszłości , zabezpieczenia swojego bytu . W Polsce prekariat stanowi klasa średnia - drobni , rodzimi kupcy i ich dostawcy , których mafia polityczna wycięła w pień , monopolizując handel obcymi " marketami " . Do prekariatu zalicza się w Polsce miliony obywateli , którym niewolniczy system ukradł uśmiech ! Nie maja zabezpieczeń socjalnych , pracy , mieszkań , perspektyw , pracują za grosze , bez umów , bo ich pracodawcy ledwo wiążą koniec z końcem w państwie zmonopolizowanego handlu , w którym niemożliwe staje się dystrybuowanie wytworzonego towaru ! Tylko około 20 % społeczności ma komfort życia , bo zgromadziła ( często nie zasadnie , przypadkowo ) odpowiedni kapitał i żyje spokojnie , zabezpieczona materialnie może cieszyć się nasyconymi we wszelakie dobra konsumpcyjne państwie . @0 % tych , którzy popierają , często z głupoty i analfabetyzmu politycznego , mafię rządzącą Polską od 26 lat . To tym nasyconym durniom z klasy próżniaczej zawdzięczamy , ze Polska ginie , a 80 % społeczeństwa żyje zaszczutych kosztami życia , zaszczutych nałożonymi na nich obowiązkami , szykanowanych w sądach , na drogach ( fotoradary ) , w bankach , skarbówkach i innym ścierwie , które czyni z wartościowych ludzi partyzantów ściganych przez " prawe " , zarozumiale , pazerne państwo ! Czyni z ludzi współczesnych niewolników , którzy przestają wierzyć w swoją inteligencje , widząc piękny , kolorowy świat , w którym nie ma dla nich miejsca !!! A więc cóż - nowa , tym razem krwawa rewolucja prekariuszy , którzy odbiorą głupim , leniwym , zarozumiałym ale bogatym przedstawicielom klasy próżniaczej spokój i dobrobyt za to , że nie interesowała się ich stanem , kiedy był na to spokojny czas ! Krzysztof Kornatowicz

 • +.(2015-05-19 11:39) Odpowiedz 51

  ...kiedyś proletariat teraz prekariat...następny debil-naukowiec wymyślił określenie ludzi bez perespektyw(niewolników)...najważniejsze że wykształciła się klasa Panów(właścicieli niewolników).

 • aa(2015-05-17 20:26) Odpowiedz 21

  Ale przecież jednym z najważniejszych czynników tzw. sukcesu w biznesie jest umiejętność kupowania jak najtańszej pracy! Dlatego są umowy tzw. śmieciowe itp. albo praca za minimalne wynagrodzenie. To taka polityka płacowa pozwala tzw. nowoczesnym firmom obniżać koszty i dzięki temu wygrywać przetargi, (a skutek jest np. taki, że odbieramy wezwania do sądu nie na poczcie, tylko w kiosku). Ale.. chcieliśmy kapitalizmu, to teraz powinniśmy podziwiać tych, którzy tymi biznesami kręcą, a być może nawet... sami starać się brać z nich przykład i tak kombinować, żeby też samemu zatrudniać pracowników na umowy śmieciowe i wyciskać z nich ostatnie poty nie mając absolutnie żadnych skrupułów! Jeśli ktoś się nauczy dobrze grać w te klocki, może też zostanie tzw. człowiekiem sukcesu, a nawet trafi na listę najbogatszych! Jeśli ktoś nie potrafi, albo miałby skrupuły, powinien się uznać za "nieudacznika" i pokornie znosić los prekariusza ciężko harując, żeby Pan Pracodawca miał z czego wybudować sobie jeszcze większy pałac... Sorry, taki mamy ustrój!

 • morwa(2015-05-18 05:31) Odpowiedz 20

  czyli to problem nie tylko polskiego rynku pracy? Nie wina Tuska i PO? dziwne!

 • troll(2015-05-18 14:32) Odpowiedz 00

  Znamienne, że tylko w Polsce czuję się i jestem prekariuszem w zasadzie non-stop, zaś będąc w UK ani razu nim nie byłem.

 • mag(2016-08-09 10:31) Odpowiedz 00

  Jeśli mamy już 40% społeczeństwa z wyższym wykształceniem to to świadczy JAK NAJGORZEJ o tym wykształceniu. Są to głównie - jak ktoś zgrabnie ujął - absolwenci "wyższych szkół gotowania na gazie". Czy kogoś dziwi, że absolwenci politologii, archeologii, etnologii itp. kierunków nie znajdują pracy? A to głównie na tzw. kierunkach miękkich są produkowani bezrobotni z "wyższym" wykształceniem. Dla porównania doda, że przed wojną wyższe wykształcenie miał 1% społeczeństwa. Pewnie to było o wiele za mało, ale 40% to już jest śmiech.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Prawo na co dzień

Galerie

Polecane

Reklama