W 2011 r. koła łowieckie miały 111 948 zarejestrowanych członków. Myśliwi uczestniczący w polowaniach organizowanych przez koła mogą w trakcie roku otrzymywać różne świadczenia, będą to np. zwroty kwot za upolowaną zwierzynę czy nagrody lub premie za zdobycze na polowaniach. Takie kwoty trzeba rozliczyć podatkowo.

Przychody myśliwych są zaliczane do tzw. innych źródeł, mimo że przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprost nie wymieniają tego typu przychodów.

Jak mówi Katarzyna Ryszard, radca prawny, doradca podatkowy w Kancelarii Peter Nielsen, obowiązek wystawienia PIT-8C mają podmioty, które dokonują przysporzenia na rzecz osoby fizycznej i jednocześnie nie są płatnikami podatku od tych przychodów.

Przychód podatkowy z innych źródeł powstaje w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

W kwestii świadczeń, od których myśliwi muszą odprowadzić podatek, wypowiedziały się organy podatkowe. Przykładowo w interpretacji z 18 czerwca 2006 r. (nr IPPB2/415-493/08-5/JK) dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że rekompensata wypłacana myśliwemu za pozyskanie zwierzyny podlega opodatkowaniu jak przychód z innych źródeł.

Organy podatkowe potwierdziły również, że takim samym obowiązkiem podatkowym objęte jest przekazanie przez koło łowieckie z jego funduszy rocznej prenumeraty miesięcznika o tematyce łowieckiej dla swoich członków. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 31 października 2007 r. (nr IBPB2/415-42/07/MCZ) uznał, że nawet jeśli czasopismo stanowi dla myśliwych materiał szkoleniowy, to koło nie ma obowiązku opłacania prenumeraty za swoich członków. Członkowie koła uzyskują korzyść majątkową.

Jest też dobra informacja dla myśliwych. PIT-8C nie trzeba wystawiać, gdy myśliwy odkupił od koła łowieckiego tuszę zwierzyny po cenie niższej niż na rynku. Jeśli np. myśliwy kupił dzika w cenie 5 zł/kg, a w tym czasie cena na skupie prowadzonym przez inny podmiot gospodarczy wynosiła 6 zł, to nie ma on obowiązku wykazania dochodu w wysokości 1 zł/kg. W takiej sytuacji myśliwy nie uzyskał korzyści kosztem koła łowieckiego.

Dane z PIT-8C trzeba opodatkować według skali
Przychody z innych źródeł wykazywane są w części D PIT-8C z określeniem rodzaju źródła przychodów i wartości przychodu. Przychody te należy opodatkować według stawki 18 proc. lub 32 proc. w deklaracji PIT-36 w części D jako inne źródła (wiersz 8).