Podlegające opodatkowaniu dochody dzieci, które nie ukończyły 18 lat (dzieci małoletnie), dolicza się do dochodów rodziców (chyba że nie przysługuje im prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci). Wyjątkiem są dochody dziecka z pracy, stypendiów oraz dochody z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, które nie podlegają łączeniu z dochodami rodziców. Przy czym dochody dziecka z pracy należy rozumieć szeroko. Jest to zatem nie tylko pensja wypłacana na podstawie stosunku pracy, ale także wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych (np. zlecenie czy o dzieło), staży czy praktyk uczniowskich.

Lech Janicki, ekspert podatkowy w ECDDP, wskazuje, że obowiązek doliczania dotyczy zarówno rodziców biologicznych, jak i adopcyjnych, co wynika z ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), która wymienia dzieci własne i przysposobione.

– Jeżeli małżonkowie rozliczają się odrębnie, dochody małoletnich dzieci doliczają po połowie. Nie dotyczy to małżonków będących w sądowej separacji, gdyż wtedy doliczenie takie przysługuje osobie, która wychowuje dziecko – podkreśla Lech Janicki.

Dla prawidłowego wykazania dochodów dziecka w rozliczeniu rocznym rodzic musi wypełnić formularz PIT/M, czyli informację o dochodach małoletnich dzieci podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym.

– Formularz ten dołącza się do zeznania PIT-36, gdyż w przypadku wspólnego rozliczania się z dziećmi nie stosuje się druku PIT-37 – podkreśla Lech Janicki.

Ekspert dodaje, że każdy z małżonków, bez względu na sposób rozliczenia, powinien wypełnić własny załącznik PIT/M. Zatem nawet gdy małżonkowie rozliczają się wspólnie, muszą wypełnić i złożyć dwa załączniki.

Jeżeli w 2011 roku dziecko małoletnie uzyskało dochody niepodlegające łączeniu z dochodami rodziców, np. dochód z pracy, konieczne jest złożenie odrębnego zeznania podatkowego. Wypełniają je w imieniu dziecka i podpisują rodzice.

Dochody dzieci, które zawsze dolicza się do rozliczenia rodzica, to m.in. dochody z renty, praw majątkowych, kapitałów pieniężnych, z najmu – jeżeli rodzicom przysługuje prawo do pobierania pożytków z tego tytułu

– Natomiast gdy dziecko osiągało zarówno dochody podlegające rozliczeniu z dochodami rodziców, jak i dochody rozliczane odrębnie, to należy wypełnić dwa zeznania – podkreśla Lech Janicki.

111 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

W PIT składanym na imię małoletniego rodzice wykażą wyłącznie dochody niepodlegające kumulacji, np. zarobek z umowy o pracę, a pozostałe wykażą w PIT/M i doliczą do swojego dochodu.