14-letnia córka podatniczki uzyskała w 2011 r. przychody z umowy o dzieło. Czy matka powinna rozliczyć je w swoim zeznaniu podatkowym PIT?
Co do zasady przychody uzyskane przez dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia, dolicza się do dochodów rodziców. W tym celu rodzice deklarują przychody małoletniego (wraz ze swoimi przychodami) w rocznym zeznaniu podatkowym składanym na formularzu PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M. Od zasady tej są jednak wyjątki.
Przychodów z umowy o dzieło, nawet w przypadku osiągnięcia ich przez małoletnią córkę nie dolicza się do przychodów rodziców. Przychody z pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych małoletnim do swobodnego użytku podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski opodatkowuje się odrębnie.
W zadanym pytaniu małoletnia osiągnęła przychód z umowy o dzieło. Córka będzie zatem zobowiązana do złożenia własnego rozliczenia rocznego za 2011 rok na formularzu PIT-37.
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami w zakresie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników córka w zeznaniu posługuje się nie NIP, ale numerem PESEL.
Podstawa prawna
Art. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Joanna Michalska i Mirosława Kaczorowska – eksperci podatkowi w KPMG