statystyki

Świadectwa energetyczne budynków: Sprawdź, kiedy będą potrzebne

29.04.2014, 14:51; Aktualizacja: 29.04.2014, 14:51
wiadectwo charakterystyki energetycznej ma być sporządzane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony będzie centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków

wiadectwo charakterystyki energetycznej ma być sporządzane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony będzie centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynkówźródło: ShutterStock

Promocja budownictwa efektywnego energetycznie oraz stymulowanie poprawy charakterystyki energetycznej budynków – to podstawowy cel przyjętej dziś przez rząd ustawy. Dokumentem zawierającym informacje o charakterystyce energetycznej budynku lub jego części przeznaczonej do odrębnego użytkowania (mieszkanie, piętro, lokal użytkowy) będzie świadectwo charakterystyki energetycznej.

Reklama


Reklama


Założenia projektu

W projekcie ustawy zaproponowano rozwiązania, które zapewnią wdrożenie postanowień dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji w budynkach. Mają one przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej budynków przez rozszerzenie i udoskonalenie systemu certyfikacji energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji.

Efektem proponowanych regulacji ma być upowszechnienie informacji o jakości energetycznej budynków i ich części, o potencjalnych kosztach użytkowania, a także wytycznych dotyczących poprawy efektywności energetycznej. Właściciele i użytkownicy budynków zyskają wiedzę ułatwiającą im przeprowadzenie modernizacji w budynkach.

Zgodnie z projektem ustawy, sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zlecają: właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu); osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa); najemca (jeśli nie otrzyma takiego świadectwa lub jego kopii).

Kiedy trzeba będzie sporządzić świadectwo?

Wprowadzono obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla istniejących budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2 (od 9 lipca 2015 r. – 250 m2), zajmowanych przez: prokuraturę, wymiar sprawiedliwości i administrację publiczną, w których obsługiwani są interesanci. W obiektach tych świadectwo charakterystyki energetycznej ma być umieszczane w widocznym miejscu, co powinno zwrócić uwagę na tematykę efektywności energetycznej i wzorcowe jej przestrzeganie przez administrację publiczną.
Wprowadzono też obowiązek umieszczenia kopii świadectwa charakterystyki energetycznej w widocznym miejscu w budynkach o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m kw., w których są świadczone usługi dla ludności, i dla których wykonano takie świadectwa. Chodzi m.in. o dworce, lotniska, muzea, hale wystawiennicze i centra handlowe.

Które budynki nie będą go potrzebować?

Przepisy odnoszące się do obowiązku wykonania świadectw nie będą dotyczyć budynków podlegających m.in.: ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej; mieszkalnych, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku; wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2. W tej grupie znajdą się także budynki rolnicze, niemieszkalne o jednostkowym zapotrzebowaniu na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kW/(m2.rok) oraz budynki przemysłowe, gospodarcze nieposiadające instalacji grzewczej, wodociągowej ciepłej wody i klimatyzacji.

Jak będzie tworzone świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej ma być sporządzane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony będzie centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków. Zaproponowano przepisy, które upraszczają opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej, w tym m.in. możliwość sporządzania ww. świadectwa części budynku (na podstawie świadectwa innej części budynku) oraz świadectwa budynku jednorodzinnego (na podstawie innego budynku) – pod warunkiem, że będą one podobne pod względem parametrów konstrukcyjnych i instalacyjnych.

Przepisy te umożliwią sporządzanie tzw. wzorcowych świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali, które, poza podobieństwem konstrukcyjno-instalacyjnym, mają jednakową powierzchnię użytkową i są podobnie usytuowane w budynku. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży lub najmu, świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzone dla lokalu reprezentatywnego, będzie wykorzystywane jako świadectwo dla każdego z pozostałych lokali grupy.

Na kim będzie spoczywał obowiązek wykonania świadectwa?

Zgodnie z projektem, właściciel lub zarządca budynku (lub części budynku) bądź osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, będzie zobowiązany do przekazania świadectwa nabywcy lub najemcy, w przypadku sprzedaży lub najmu takiego budynku lub jego części. Jeśli najemca lub nabywca nie otrzyma świadectwa, to będzie mógł je wykonać na koszt drugiej strony – właściciela, zarządcy budynku lub posiadającego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
Jest dokument? Reklama musi informować o zużycie energii

Wprowadzono obowiązek podawania w reklamach informacji o zużyciu energii w przypadku sprzedaży i najmu budynku lub jego części – pod warunkiem, że budynek taki dokument posiada. Chodzi o eksponowanie informacji o znaczeniu efektywności energetycznej budynków.

Okres ważności świadectwa – 10 lat

Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie ważne 10 lat, jeśli jednak w wyniku prowadzonych robót budowlanych zmieni się charakterystyka energetyczna budynku lub jego części – straci ważność przed upływem tego terminu. Wprowadzono procedurę wyrywkowej kontroli świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz protokołów z kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji.

Jakie trzeba mieć uprawnienia, aby móc sporządzić świadectwo?

Rozszerzono katalog osób, które będą mogły sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej. Przyjęto, że takie świadectwo będzie mógł sporządzić inżynier i osoba z uprawnieniami budowlanymi. Na podstawie obecnych przepisów, świadectwo charakterystyki energetycznej może wykonać inżynier o określonej specjalności oraz osoba z tytułem magistra, po ukończeniu odpowiednich studiów podyplomowych lub zdaniu pozytywnie egzaminu bądź z uprawnieniami budowlanymi. W projekcie ustawy zrezygnowano z egzaminu jako jednej z form nabycia uprawnień.

Wykazy osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki budynków oraz osób uprawnionych do wykonywania kontroli systemu ogrzewania i systemów klimatyzacji będą tworzone w systemie teleinformatycznym i dostępne publicznie.

Będą kontrole

Określono częstotliwość przeprowadzania kontroli systemu ogrzewania oraz systemu klimatyzacji. Zniesiono obowiązek kontroli instalacji, które są ogrzewane kotłami o efektywnej wydajności powyżej 20 kW użytkowanych co najmniej 15 lat.

Powstanie specjalny rejestr

Zgodnie z projektem, minister odpowiedzialny za sprawy budownictwa będzie prowadził, w systemie teleinformatycznym, centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, w którym znajdą się m.in.: osoby uprawnione do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej; uprawnione do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, świadectwa charakterystyki energetycznej, protokoły z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji. Rejestr usprawni wyszukiwanie osób posiadających uprawnienia, umożliwi sprawną weryfikację świadectw oraz protokołów z kontroli, zostanie wykorzystany także w statystyce i sprawozdawczości związanej z poprawą efektywności energetycznej sektora publicznego.

Według nowych przepisów, minister odpowiedzialny za budownictwo będzie zobowiązany do opracowania projektu krajowego planu działań, którego celem będzie zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii. Ma on także prowadzić kampanię informacyjną służącą poprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Podstawowe przepisy ustawy mają wejść w życie po 6 miesiącach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Reklama


Źródło:Informacja prasowa

Polecane

Reklama

 • wjw(2014-04-30 10:13) Odpowiedz 00

  Kolejny "świetny" POmysł na trzepanie kasy z ludu.
  Na pewno interesanci urzędów, sądów itp. będą zainteresowani takimi wywieszkami i będą ignorować urzędy które ich nie będą miały.
  Kolejne posady i etaty dla swoich.

 • adam(2014-04-30 11:01) Odpowiedz 00

  System ŚED do tej pory działał fatalnie a właściwie nie działał po nowelizacji nic się nie zmieni
  d

 • nori(2014-04-29 15:05) Odpowiedz 00

  To jest chore, kto będzie czytał te wywieszane charakterystyki, charakterystyka dla budynku powyżej 50 m, absurd goni absurd, poczytajcie wywiad z p.Kluską w świątecznym nr"W Sieci" jak urzędasy paraliżują nowymi,nieustająco produkowanymi przepisami kraj.

 • stary magister budownictwa z 50 letnią praktyką(2014-05-02 09:49) Odpowiedz 00

  Świadecto nie odzwierciedla wartości enerderycznych danego budynku, ile trzeba zużyć ergii cieplej - np spalić węgla ile to będzie kosztować w eksploatacji ( co zależjy jakie rzeczywiście mam ściany, gdzie ucieka ciepło , jak wykonany i izolowany jest dach tylko jaki jest współczynnik zuzycia przy teoretycznych dobrych materiałów

 • StAAbrA(2014-04-29 17:23) Odpowiedz 00

  Tzw. rząd przyjął projekt tzw. ustawy - którą tzw. sejm klepnie , a tzw. prezydent podpisze - o dalszym okradaniu pospólstwa , tym razem na tzw. świadectwa energetyczne budynków .
  A odurniały naród gapi się na ten cyrk i sprawia wrażenie , że to mu pasuje .
  No , to na zdrowie .

 • niezdziwiona(2014-04-29 19:33) Odpowiedz 00

  To łupie na wszelkich opłatach i przymus gromadzenia debilnych dokumentów jest porażające!

 • GAFIR(2014-05-04 18:54) Odpowiedz 00

  Totalna bzdura,wyciąganie pieniędzy od inwestorów.
  Inwestorowi zależy aby obiekt był energooszczędny ,jest właściwie docieplony wentylowany są nowe systemy ogrzewania ludzie w to inwestują.
  Obecnie inwestorzy lepiej liczą jak nasi ekonomiści
  Myślę że nie jest to moja odosobniona opinia.

 • KA(2014-05-12 12:55) Odpowiedz 00

  Proszę Państwa robiłam te certyfikaty b.rzetelnie przykładając się do wykonania świadectwa zawierającego dla inwestora komplet obliczeń + dokumentację z wizji lokalnej ( zdjęcia- kotła,rur, urządzeń, elewacji,okien itp.). Koszt związany z dojazdem i wyprodukowaniem 4 egz. jest nie mały nie licząc kursu. studiów i książek jakie zakupiłam aby w tej dziedzinie się dokształcić.A inwestor zamawiając u mnie certyfikat za 400 zł( co uważam jest bez zysku za moją pracę ) stwierdził ,że przez internet zamówi sobie za 100zł bez "cyrków z jakimiś tam wizjami jego budynku..." Wszystko na ten temat.Zaniechałam wykonywania świadectw na które poświęciłam 2,5 roku nauki...Państwo robi z nas idiotów- egzamin w Warszawie spędowisko bez możliwości zaliczenia,studia na których nikt dokładnie nie wiedział jak nam ta nową wiedzę wyłożyć; książki za ogromne pieniądze a na koniec zmiana ustawy i wszystko co człowiek takim wysiłkiem zdobył bierze w łeb. Powodzenia dla tych co zdobywają wiedze w tym kraju...

 • emeryt(2014-04-30 07:09) Odpowiedz 00

  a MÓJ PREZES SMBR mówi że certyfikat energetyczny mieszkania spółdzielczego nie należy się zwykłym członkom.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Rankingi i raporty

Prawo na co dzień

Galerie

Reklama