statystyki

KIO niejednolicie o wskazywaniu podwykonawców przy składaniu oferty

autor: Robert Siwik28.03.2017, 08:36; Aktualizacja: 28.03.2017, 09:07
podatki, firma, przedsiębiorca

Czy w sytuacji, kiedy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom realizację części zamówienia, powinien już na etapie składania ofert podać konkretne nazwy?źródło: ShutterStock

Raz izba uważa, że jeśli wykonawca nie podał zamawiającemu konkretnych firm, to powinien zostać wykluczony, a kilka dni później wydaje odmienne orzeczenie.

Czy w sytuacji, kiedy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom realizację części zamówienia, powinien już na etapie składania ofert podać konkretne nazwy? I czy skutkiem niepodania tych firm powinno być odrzucenie oferty? Nad tymi pytaniami pochyliła się ostatnio kilkakrotnie Krajowa Izba Odwoławcza. Niestety – z odmiennymi wnioskami.

Kłopotliwy art. 36b

Problem wiąże się z interpretacją art. 36b ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.; dalej: ustawa p.z.p.), zmienionego w ramach dużej nowelizacji z 2016 r. Dał on zamawiającemu uprawnienie żądania, by „wykonawca wskazał części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podał firmy podwykonawców”. Problem jednak w tym, że na etapie składania ofert wykonawcy nie zawsze są już zdecydowani na konkretnego podwykonawcę, zwłaszcza przy skomplikowanych zamówieniach (bywa, że pojawia się on dopiero w trakcie jego realizacji).

Dwie odpowiedzi

Zagadnienie ma istotne znaczenie praktyczne dla przedsiębiorców. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy korzystają często z uprawnienia do wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Formułują przy tym pytanie: czy w kontekście literalnego brzmienia art. 36b ust. 1 ustawy p.z.p. składający ofertę są zobowiązani do wskazywania firm podwykonawców w sytuacji, kiedy na etapie składania ofert jeszcze nie są oni skonkretyzowani (gdyż np. trwają negocjacje z potencjalnymi podwykonawcami).

Zamawiający, udzielając odpowiedzi, prezentują zazwyczaj dwa stanowiska. Jedno wskazujące na konieczność wskazania firm podwykonawców wyłącznie wtedy, gdy są znani wykonawcy w momencie składania oferty.

Drugie natomiast stanowisko wskazuje na obowiązek wykonawcy – w kontekście żądania zamawiającego – wskazania (nawet jakichkolwiek) firm podwykonawców pod rygorem odrzucenia oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ.

Ku temu drugiemu stanowisku przychyliła się KIO w jednej z ostatnio rozpatrywanych spraw (wyrok z 20 lutego 2017 r.; sygn. akt KIO 236/17). Izba potwierdziła prawidłowość odrzucenia oferty (zdanie odrębne złożyła jedna arbiter).

Rozstrzygnięcie izby


Pozostało jeszcze 74% treści

Czytaj wszystkie artykuły
Miesiąc 97,90 zł
Zamów abonament

Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Komentarze (1)

  • wykonawca(2017-03-30 23:43) Zgłoś naruszenie 00

    Autor nie wspomniał tylko, że w wyroku KIO 236/17 Izba właściwie nie odniosła się do obowiązku podawania firm wykonawców (w wyroku mowa jedynie o wskazywaniu zakresu, który wykonawca zamierza powierzyć wykonawcom, więc chyba nie do końca orzecznictwo jest rozbieżne). "Skoro jednak, Izba stwierdziła podstawy do odrzucenia oferty odwołującego, jako merytorycznie niezgodnej z treścią SIWZ - z uwagi na brak oznaczenia zakresu robót do powierzenia podwykonawcom, wyłącza to obowiązek zamawiającego - do żądania uzupełnienia oświadczenia według wzoru zał. nr 3 w zakresie wskazania nazw podwykonawców oraz braku podstaw do ich wykluczenia i czyni bezprzedmiotowym zarzut naruszenia art. 36b ust. 1 ustawy Pzp."

    Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Polecane