W gimnazjach uczy się ponad milion uczniów. Do tego jest tam 100 tysięcy zatrudnionych nauczycieli i 20 tysięcy pracowników administracyjno-obsługowych. To także infrastruktura, często odnowiona, która po likwidacji gimnazjów może nie znaleźć innego zastosowania.

MEN twierdzi, że los gimnazjów nie jest jeszcze przesądzony. Zapowiada kilkumiesięczną debatę o przyszłości polskiego systemu edukacji