Projekt "Edukacja przez Szachy w Szkole" powstał w Polskim Związku Szachowym. Założenie jest proste - poznając zasady tej klasycznej gry dzieci uczą się logicznego myślenia i są w stanie lepiej zrozumieć wiele zagadnień poruszanych na tradycyjnych lekcjach.

Pomysł nie jest nowy. Takie zajęcia Parlament Europejski proponował już w 2012 roku, argumentując, że to rozgrywka  poprawia koncentrację, zwiększa cierpliwość i wytrwałość, rozwija zmysł twórczy, intuicję, pamięć czy umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji.

W oświadczeniu PE poruszono także mniej oczywiste kwestie takie jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji czy nawet walka z uzależnieniami i zmniejszenie przestępczości.

"Parlament Europejski (...) mając na uwadze, że szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień (...), mając na uwadze, że bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania; wzywa Komisję i państwa członkowskie, by dążyły do wprowadzenia do systemów oświaty państw członkowskich programu „Szachy w szkole”..." - Oświadczenie Pisemne Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy w szkole” (0050/2011), 15.03.2012.

Pilotażowo do 2015 roku program wprowadzono jako obowiązkowy przedmiot w edukacji wczesnoszkolnej, a także w około 70 szkołach podstawowych. Patronem programu jest minister edukacji narodowej. Joanna Kluzik-Rostkowska kilka dni temu spotkała się z pomysłodawcami "Szachów w szkole".

- Gra w gry planszowe, w tym w szachy, to nie tylko doskonały sposób na spędzanie czasu, ale też nauka. Wyrabiają koncentrację, wytrwałość, cierpliwość. Rozwijają pamięć, intuicję i zmysły twórcze. Przede wszystkim wzmacniają kompetencje matematyczne. Dlatego w pełni popieram ten projekt - stwierdziła.

Projekt jest otwarty na wszystkie szkoły podstawowe. Aby do niego przystąpić konieczne jest zgłoszenie placówka. Nie mogą go wysłać indywidualni nauczyciele czy rodzice. Aby szkoła uczestniczyła w akcji musi przez dwa lata poświęcić przynajmniej jedną godzinę w tygodniu na zajęcia szachowe. Zajęcia muszą być otwarte dla wszystkich uczniów - nie może być prowadzona żadna selekcja, a na koniec roku z zajęć należy wystawić opisową ocenę.  Konieczne jest również przeszkolenie przynajmniej dwóch nauczycieli. W tym celu muszą przejść szkolenie szachowo metodyczne, ponieważ zajęcia w ramach programu prowadzić mogą jedynie nauczyciele certyfikowani przez Polski Związek Szachowy.

Źródło: MEN, PZSzach