Medycy wolą zostać przy papierowych zaświadczeniach. Powód? Ich wystawianie zabiera mniej czasu.
Od początku tego roku pacjent może otrzymać od lekarza papierowe zwolnienie wystawione na formularzu (ZUS ZLA) albo w formie elektronicznej (e-ZLA). Podwójne wystawianie dokumentów będzie możliwe do końca 2017 r. Natomiast od 1 stycznia 2018 r. wydawane będą wyłącznie zwolnienia elektroniczne. Taką zasadę wprowadziła ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1066). Lekarze jednak rzadko z niej korzystają.
Króluje papier