Wystąpienie rzeczniczki jest efektem pisma, jakie do Kozłowskiej skierowała dyrekcja jednego z toruńskich zakładów opiekuńczo-leczniczych (ZOL). W piśmie zwrócono uwagę na brak dostępu pacjentów ZOL wybudzonych ze śpiączki do rehabilitacji neurologicznej realizowanej w trybie stacjonarnym na oddziałach rehabilitacyjnych. Problem ten - jak wskazano - dotyczy przede wszystkim pacjentów z urazami po wypadkach komunikacyjnych (80 proc.) oraz po nagłym zatrzymaniu krążenia, udarach mózgu, podtopieniach i zatruciach.

Oddziały szpitalne i poradnie, z których pacjenci mogą być kierowani na stacjonarną rehabilitację neurologiczną, są dokładnie określone rozporządzeniem ministra zdrowia. Wskazano w nim, że na taką rehabilitację mogą być przyjmowani pacjenci ze skierowaniem z części oddziałów lub klinik, m.in. anestezjologii i intensywnej terapii oraz chirurgii ogólnej. Mogą na nią liczyć także osoby kierowane z niektórych specjalistycznych poradni, np. rehabilitacyjnej i neurologicznej.

W ocenie Kozłowskiej fakt ten powoduje, że okres oczekiwania na dalsze leczenie rehabilitacyjne dla osób wybudzonych ze śpiączki znacznie się opóźnia, a pacjenci pozostają bez świadczeń z tego zakresu. "Pacjenci w stanie apalicznym z rurką tracheostomijną i zgłębnikiem w żołądku nie mają szans na wczesną rehabilitację neurologiczną, a po wypisie ze szpitala niejednokrotnie pozostają pod opieką rodziny i lekarza POZ, również i przyjęcie do ZOL jest dla tych pacjentów ograniczone" - zwraca uwagę rzecznik w piśmie do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.

Kozłowska zwróciła się do resortu o umożliwienie tej grupie pacjentów dostępu do wczesnej rehabilitacji neurologicznej. Zdaniem rzeczniczki potrzebna jest nowelizacja zarządzenia prezesa NFZ oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia, tak by możliwe było przyjmowanie do oddziału rehabilitacji stacjonarnej na podstawie skierowania lekarza lub lekarza neurologa zatrudnionego w ZOL.

"Do czasu ewentualnej zmiany koncepcji leczenia chorych wybudzonych ze śpiączki wymagających wczesnej rehabilitacji neurologicznej (...), w ocenie Rzecznika Praw Pacjenta wprowadzenie tej zmiany pozwoli chorym wybudzonym ze śpiączki i leczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych na objęcie specjalistycznym leczeniem w warunkach stacjonarnych, tj. oddziałach rehabilitacyjnych" - wskazuje Kozłowska.

Resort powinien odpowiedzieć na pismo rzecznik w ciągu 30 dni.