Wprowadzenie koordynowanej opieki nad pacjentami oraz nowy sposób finansowania szpitali to zmiany w dobrym kierunku. Ale rozwiązanie, w którym to lekarz POZ będzie miał budżet na leczenie swoich podopiecznych u specjalistów, porównywane jest do kartek na cukier.

Minister zdrowia kierunki reformy prezentował na posiedzeniu rządu. Wczoraj natomiast na zorganizowanym w swoim resorcie spotkaniu zdradził więcej szczegółów i wyjaśniał wątpliwości. Tych ostatnich wciąż jest wiele.

Koordynacji nam trzeba