Wzrost wyceny wybranych świadczeń dla dzieci wykonywanych w szpitalach klinicznych i instytutach oraz zmiana zasad rozliczania leczenia w centrach urazowych najmłodszych - to niektóre zmiany przygotowywane przez NFZ; projekt zarządzenia trafił do konsultacji.

Projekt zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ma zmienić zarządzenie z grudnia 2013 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w leczeniu szpitalnym.

Celem zmiany – jak przekazała PAP Sylwia Wądrzyk z NFZ - jest premiowanie tych placówek wysokospecjalistycznych, które udzielają świadczeń dla najmłodszych pacjentów na najwyższym poziomie.

W ostatnich tygodniach minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wielokrotnie podkreślał, że trwają prace nad poprawą sytuacji pediatrii w Polsce i zapowiadał zmianę wyceny wysokospecjalistycznych procedur pediatrycznych; głównie takie wykonywane są np. w znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Projekt wprowadza zmiany przy rozliczaniu wybranych zakresów świadczeń dla dzieci realizowanych w szpitalach klinicznych i instytutach. Chodzi o świadczenia udzielane dzieciom w zakresie: chirurgii, neurochirurgii, kardiochirurgii, urologii, otorynolaryngologii, a także onkologii i hematologii dziecięcej.

W dokumencie przewidziano także zmiany dotyczące zasad finansowania i rozliczania świadczeń związanych z leczeniem ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciała realizowanych w centrach urazowych. Jak wyjaśniła Wądrzyk, chodzi o zmianę kryteriów kwalifikujących do rozliczania pacjentów z urazami wielonarządowymi, a także możliwość rozliczania świadczeń przez centra urazowe dla dzieci produktami obecnie dedykowanymi wyłącznie centrom urazowym dla dorosłych.

W myśl projektu zarządzenia premiowane mają być również świadczenia związane z opieką nad zdrowym noworodkiem. Celem zmiany, jak dodała Wądrzyk, jest wprowadzenie rozwiązań, które zwiększają wycenę świadczeń związanych z porodem i opieką nad zdrowym noworodkiem.

Projektowane zarządzenie przewiduje też zmiany wartości punktowych niektórych grup dedykowanych do rozliczania świadczeń w związku z nowymi taryfami proponowanymi przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Propozycja przewiduje m.in. wzrost wartości punktowej niektórych świadczeń z zakresu kardiologii zachowawczej. Zmienić ma się również sposób rozliczania niektórych świadczeń, których wycena była w ostatnim czasie przedmiotem prac Agencji.

Zawarte w projekcie propozycje zmian dotyczą także urealnienia i dostosowania finansowania hospitalizacji związanych z diagnostyką w zależności od długości pobytu pacjentów w szpitalu. Chodzi o premiowanie szybkiej i kompleksowej diagnostyki.

Opinie do projektu zarządzenia będą zbierane do 24 czerwca.