Kobiety w ciąży, niezależnie od tego, ile skończyły lat, będą miały lepszy dostęp do badań prenatalnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tak wynika z nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, która dzisiaj wchodzi w życie (Dz.U. z 2024 r. poz. 767).

Zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami jednym z kryteriów wykonania takich badań w ramach bezpłatnych świadczeń u kobiet w ciąży był wiek – ukończenie 35 lat. Szacuje się, że tylko w tym roku wprowadzenie zmian będzie kosztować 148 mln zł. Według Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z programu badań może skorzystać ponad 210 tys. kobiet.

Jak podano w uzasadnieniu do projektu, do włączenia do programu nadal będzie wymagane skierowanie zawierające informację o zaawansowaniu ciąży (wiek ciąży w tygodniach) wystawione przez lekarza, który ją prowadzi. W przypadku bardziej skomplikowanych badań (amniopunkcja lub biopsja trofoblastu czy kordocenteza) będzie wymagane skierowanie, które zawiera również informacje o wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu.

Resort zdrowia, uzasadniając potrzebę zmian, wskazuje, że wady wrodzone są przyczyną poronień, zgonów niemowląt i niepełnosprawności u dzieci. Stwierdza się je u 2–4 proc. żywo urodzonych noworodków, przy czym ok. 30 proc. wad ma podłoże genetyczne. Celem programu badań prenatalnych jest identyfikacja ryzyka wystąpienia nieprawidłowości i ich diagnostyka we wczesnym okresie ciąży oraz, o ile to możliwe, podjęcie leczenia jeszcze w okresie płodowym. Na podstawie wyników będzie można też opracować plan postępowania, który może zostać wdrożony od razu po narodzeniu dziecka obciążonego patologią. Rozporządzenie to element pakietu dla kobiet „Bezpieczna, świadoma ja”. Panie, które zostały zakwalifikowane do udziału w Programie badań prenatalnych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, biorą udział w tym programie na dotychczasowych zasadach. ©℗