Pacjenci, którzy wybierają się na leczenie uzdrowiskowe, często mają już upatrzone jakieś wymarzone sanatorium. Jednak czy w ramach leczenia na NFZ mogą dowolnie wybrać sobie uzdrowisko? Kto decyduje o przydziale konkretnego sanatorium? I wreszcie - czy istnieje opcja zamiany jednego uzdrowiska na inne w ramach tego samego skierowania? Zobacz odpowiedź NFZ dla gazetyprawnej.pl

Leczenie sanatoryjne cieszy się ogromną popularnością wśród Polaków. Większość pacjentów uzdrowisk to osoby, które korzystają z tej formy leczenia w ramach NFZ (co nie znaczy, że całkowicie bezpłatnie. Za co możemy zapłacić w sanatorium? Zobacz: Dodatkowe opłaty w sanatorium. Za co uzdrowiska żądają dopłaty?). Jak to w instytucji państwowej, cała procedura uzyskania skierowania i miejsca w danym sanatorium na NFZ jest ściśle uregulowana przepisami. Poniżej znajdziesz szczegóły - w tym odpowiedź NFZ na pytanie dotyczące tego, czy:

 • sami możemy sobie wybrać dowolne sanatorium?
 • możemy zmienić datę wyjazdu do sanatorium?
 • możemy zmienić jedno sanatorium na inne?

Wyjazd do sanatorium. Samodzielny wybór uzdrowiska

Jednym z pytań, które często zadają sobie pacjenci jest to, czy mogą samodzielnie wybrać sobie sanatorium, w którym chcieliby się leczyć. Często bowiem chorzy mają takie "wymarzone" miejsce. Motywacji dla wyboru konkretnego uzdrowiska może być kilka. To m.in.

 • bliska odległość od domu - osobom chorym zwyczajnie wygodniej jest wybrać sanatorium położone blisko miejsca zamieszkania; też dzięki temu bliscy mogą częściej odwiedzać pacjentów w trakcie ich leczenia
 • renoma sanatorium - jak każde placówki świadczące usługi, także sanatoria mają różne opinie; często pacjenci chcą dostać się do tych najlepszych
 • znajomy też tam jedzie - część pacjentów chciałoby wybrać tę samą placówkę, co koleżanka/kolega, aby mieć towarzystwo kogoś znajomego;
 • już kiedyś tam byłam/byłem - to motywacja przyświecająca pacjentom, którzy już korzystali z danego sanatorium i są z niego zadowoleni.

Czy mogę sam wybrać sobie sanatorium? NFZ wyjaśnia

Zapytaliśmy Narodowy Fundusz Zdrowia o to, czy pacjent może sam wybrać sanatorium, do którego chce jechać na leczenie (stacjonarne) oraz czy może wybrać sobie termin. Jak tłumaczy Hubert Siejewicz, specjalista z Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:

Pacjent sam nie może wybrać miejsca i terminu leczenia. Może natomiast zasugerować miejsce leczenia, ale zawsze ostateczną decyzję podejmuje oddział NFZ, a konkretnie lekarz, który ocenia skierowanie.

Jak wyjaśnia dalej Siejewicz, na podstawie obowiązujących przepisów, to oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia określa: m. in.

 • odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej,
 • datę rozpoczęcia leczenia albo rehabilitacji uzdrowiskowej;
 • w przypadku leczenia uzdrowiskowego w warunkach stacjonarnych - czas trwania.

"Oddział wojewódzki NFZ potwierdza skierowania na leczenie uzdrowiskowe według kolejności oczekujących pacjentów z uwzględnieniem zakresu świadczeń i kierunku leczniczego" - dodaje Siejewicz.

Czy mogę zmienić sanatorium? NFZ wyjaśnia

Kolejną sytuacją jest chęć zmiany sanatorium X na sanatorium Y. Czy możemy zmienić uzdrowisko na inne, kiedy już NFZ przydzielił nam leczenie w konkretnej placówce?

"Pacjent nie może sam zmieniać sanatorium" - rozwiewa wątpliwości Hubert Siejewicz z podlaskiego oddziału NFZ. Mało tego, pacjent sam nie może zrezygnować z danego sanatorium. Chyba że zaistnieją pewne okoliczności.

Do okoliczności uzasadniających rezygnację przyjmuje się wyłącznie:

 • chorobę ubezpieczonego (np. pobyt w szpitalu) oraz
 • wyjątkowe wydarzenia losowe - potwierdzone odpowiednim dokumentem.

Jak precyzuje Siejewicz, tylko w przypadku uznania rezygnacji za zasadną możemy wyznaczyć nowy termin/miejscowość realizacji skierowania, w ramach możliwości oddziału oraz zgodnie z pierwotną datą wpływu skierowania, czyli niezwłocznie w okresie po ustaniu udokumentowanej przyczyny uniemożliwiającej skorzystanie z leczenia w przydzielonym terminie.

Jak dostać skierowanie do sanatorium? Procedura krok po kroku

Krok 1. E-skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (a więc taki, który ma zawarty kontrakt z NFZ). Wystawiając skierowanie, lekarz bierze pod uwagę kilka czynników:

 • aktualny stan zdrowia,
 • brak wskazań lub istniejące przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego,
 • przewidywany wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia.

Jest to o tyle ważne, że leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem bodźcowym i niektóre schorzenia mogą ulegać zaostrzeniu - wyjaśnia NFZ. To oznacza, że nie każdemu pobyt w sanatorium może przynieść korzyści, a czasem wręcz przeciwnie - może zaszkodzić.

Krok 2. Po zarejestrowaniu w oddziale NFZ skierowanie jest sprawdzane przez zatrudnionego w Funduszu lekarza specjalistę w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który ocenia jego celowość. W tym momencie możliwe są dwa scenariusze:

 • Lekarz specjalista uznaje zasadność leczenia uzdrowiskowego i wskazuje rodzaj oraz miejsce leczenia.
 • Lekarz specjalista stwierdzi przeciwwskazania lub brak wskazań do leczenia - nie potwierdza skierowania. Zwracane jest ono wtedy lekarzowi, który je wystawił, a pacjent otrzymuje informację o tym fakcie.

Ważne

Decyzja lekarza specjalisty NFZ jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Krok 3. Jeżeli zostanie ustalony termin leczenia, oddział wojewódzki NFZ informuje pacjenta o tym fakcie przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), aplikację mojeIKP, a także w formie dokumentu papierowego przesłanego pocztą.

Jak sprawdzić swoje skierowanie do sanatorium?

Jeżeli skierowanie na leczenie uzdrowiskowe zostało przekazane do Narodowego Funduszu Zdrowia, wówczas możemy na bieżąco śledzić na jakim etapie jest jego realizacja w serwisie internetowym NFZ.

Wystarczy w przeglądarce skierowań dostępnej na stronach poszczególnych oddziałów NFZ oraz centrali wpisać numer skierowania. Numer, o którym mowa, powinniśmy otrzymać pocztą. Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przesłał go po zarejestrowaniu naszego skierowania.

Sprawdź skierowanie - Przeglądarka skierowań do sanatoriów (kliknij)

Jak często można korzystać z sanatorium?

W przypadku osób dorosłych zalecane jest korzystanie z sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Jednak kolejne skierowanie może zostać złożone po upływie 12 miesięcy od zakończenia poprzedniego leczenia uzdrowiskowego.

Chcesz wiedzieć więcej o sanatoriach? Przeczytaj też: