Termin wejścia w życie najważniejszych elementów reformy opieki nad pacjentami onkologicznymi zostanie przesunięty o rok, na 1 kwietnia 2025 r. Ten dodatkowy czas ma być wykorzystany na ich odpowiednie wdrożenie, w tym utworzenie centralnej infolinii dla pacjentów.

Odroczenie w czasie startu Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 9 marca 2023 r. o KSO (Dz.U. poz. 650), którym wczoraj zajmował się rząd. KSO to nowy model zapewniania opieki osobom chorującym na raka, tak aby każda z nich, niezależnie od miejsca zamieszkania, była leczona według jednolitych standardów. Początkowo sieć miała zacząć działać od 1 kwietnia br., ale opóźnienia, jakie miały miejsce w 2023 r. przy przygotowywaniu się do wejścia w życie ustawy, w tym w zakresie wydania aktów wykonawczych (nie ma siedmiu z dziewięciu rozporządzeń), spowodowały, że nowy rząd postanowił przesunąć ten termin o 12 miesięcy. To oznacza, że KSO zacznie funkcjonować od 1 kwietnia przyszłego roku.

W związku z tym zmiany wymaga szereg przepisów ustawy, m.in. tych, które wyznaczają czas dla NFZ na przeprowadzenie kwalifikacji placówek medycznych na jeden z trzech poziomów zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO. Fundusz będzie zobligowany zrobić to do 31 marca 2025 r., a nie 31 marca br. Ma to pozwolić na rzetelną weryfikację podmiotów leczniczych pod kątem spełniania kryteriów, które będą warunkować przyporządkowanie do wspomnianych poziomów zabezpieczenia. Również szpitale będą miały więcej czasu, aby przygotować się do tej kwalifikacji.

Kolejny przepis, które będzie nowelizowany, dotyczy wprowadzenia centralnej infolinii umożliwiającej zapisanie się przez pacjentów na świadczenia onkologiczne. Aby taka usługa była dostępna, jest potrzebne narzędzie, które pozwoli na ogólnopolskie prowadzenie grafików przyjęć dla konsultantów infolinii. Problem w tym, że do tej pory nie przeprowadzono kompleksowej zmiany przepisów ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w zakresie zasad prowadzenia list oczekujących, tzw. centralnej e-poczekalni, oraz przetwarzania danych osobowych pacjentów.

Ponadto projekt zakłada zmianę art. 5 ustawy o KSO, zgodnie z którym podmioty wykonujące działalność leczniczą, które nie wejdą w skład sieci, nie będą uprawnione do realizacji opieki onkologicznej w ramach umowy zawartej z NFZ. Przesunięcie jego wejścia w życie na 1 kwietnia 2025 r. zapobiegnie sytuacji, w której od kwietnia br. nie mogłyby one kontynuować leczenia pacjentów. ©℗