Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł chce, by dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej mieli wszyscy – o planach ministra jako pierwszy informował DGP.
Reklama
Teraz do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.). Odnosi się głównie do podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz szczepień. Wprowadza zasadę, że jeśli chory nie jest ubezpieczony, to i tak może leczyć się u lekarza rodzinnego bez opłat. Dotychczas takie osoby deklarowały np., że są ubezpieczone, ale gdy okazywało się to nieprawdą, NFZ ściągał z nich koszty (o ile przekroczyły 100 zł).
Resort zdrowia sądzi, że dzięki zmianie przepisów więcej chorób będzie wykrywanych i leczonych na wcześniejszym etapie i w efekcie mniej osób będzie wymagać pomocy specjalisty czy pobytu w szpitalu (za ten NFZ nadal będzie od nieubezpieczonych ściągnąć koszty leczenia).
Druga ważna zmiana przywraca budżetowe finansowanie obowiązkowych szczepień ochronnych. Od stycznia 2017 roku za szczepionki dla ubezpieczonych miał płacić NFZ. Rząd PO-PSL uważał, że dzięki temu więcej szczepień będzie dostępnych bezpłatnie. Obecnie rządzący twierdzą, że to państwo jest odpowiedzialne za politykę zdrowotną i działania profilaktyczne. MZ zamierza umożliwić wykonywanie szczepień wszystkim lekarzom i felczerom, to zmiana poprzednich przepisów wymagających od części medyków realizacji specjalnych szkoleń.
Ustawa ma wejść w życie w ciągu 14 dni od publikacji.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach