Ministerstwo Zdrowia skierowało w piątek do konsultacji projekt rozporządzenia regulujący wykaz zalecanych szczepień ochronnych oraz wzór Międzynarodowej Książeczki Szczepień.

Nowe szczepienia ochronne

W załączniku numer jeden do projektowanego rozporządzenia określono wykaz 26 zalecanych szczepień ochronnych, który obejmuje wszystkie rodzaje szczepionek dopuszczonych obecnie do obrotu na terytorium Polski. W porównaniu do poprzednio obowiązującego rozporządzenia, wykaz ten został uzupełniony o szczepienie przeciw:

  • COVID-19
  • japońskiemu zapaleniu mózgu,
  • półpaścowi
  • zakażeniom wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV).

Międzynarodowa Książeczka Szczepień

W załączniku numer dwa określono zaś wzór Międzynarodowej Książeczki Szczepień. Służy ona międzynarodowej uznawalności wystawianych w Polsce dokumentów potwierdzających wykonanie szczepień przeciw chorobom zakaźnym (głównie żółtej gorączce). Ich udokumentowanie jest niezbędne przy wjeździe do niektórych państw leżących w strefie tropikalnej.

Zakłada się, że przepisy rozporządzenia wejdą w życie 1 października 2023 r.

Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ mir/