Minister Radziwiłł powiedział, że w ciągu kilku miesięcy ma być gotowy projekt dotyczący likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednak w praktyce wejście w życie tak wielkiej zmiany będzie możliwe dopiero na przełomie 2017 i 2018 roku.

Szef resortu zdrowia dodał, że w ministerstwie zdrowia trwają prace nad projektem ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

Minister Radziwiłł podkreślił, że konieczny jest wzrost nakładów na ochronę zdrowia, a z drugiej strony racjonalne wydatki. Stąd zapowiadane zmiany w koszyku świadczeń zdrowotnych i inna wycena świadczeń.