Warto podkreślić, że dla tego projektu wybrano pełną drogę konsultacji. Partnerzy społeczni będą mogli zgłosić uwagi do założeń, a potem też do szczegółowych rozwiązań w projekcie

Jakie są kluczowe zmiany?

- koniec z przymusowymi przekształceniami szpitali w spółkę. Obecnie ustawa przewiduje, że jeśli szpital osiągnie ujemny wynik finansowy to jego podmiot założycielski (zwykle samorząd lokalny) musi spłacić stratę szpitala albo placówka zostanie przekształcona w spółkę lub zlikwidowana. Po zmianie ustawy pozostanie tylko zapis o spłacie ujemnego wyniku.

- gdy spółka np. szpital lub przychodnia w przynajmniej 50 proc. należy do organu publicznego – np. ministerstwa, uczelni medycznej, samorządu lokalnego, to wypracowane przez nią zyski musza w całości zostać przeznaczone na szeroko rozumianą działalność leczniczą (np. zakup sprzętu medycznego). Regulacja będzie dotyczyć tylko tych placówek zdrowotnych, w których w dniu wejścia w życie nowych przepisów 100 proc. udziałów miał podmiot publiczny.

- gdy podmiot leczniczy np. szpital działa jako spółka, a większość udziałów ma w nim podmiot publiczny (np. powiat), to nie będzie on mógł sprzedać więcej niż 49 proc. udziałów w szpitalu podmiotowi prywatnemu.

- do kompetencji wojewodów dodano możliwość kontroli placówek medycznych pod kątem tego, czy nie biorą one udziału w nielegalnym wywozie leków, które uznano w Polsce za deficytowe.

- wszystkie szpitale będą miały obowiązek informowania policji o pacjentach NN, w przypadku których nie jest znana tożsamość.

- w przypadku podmiotów ochrony zdrowia zamiast terminu przedsiębiorstwo (podmiotu leczniczego) stosowany będzie przedwojenny termin zakład leczniczy

- zakład leczniczy będzie mógł prowadzić różne typy działalności np. szpital i przychodnię. Obecnie przedsiębiorstwa powoływano do każdej działalności osobno, co utrudniało koordynację działania.

- samorządy lokalne będą mogły płacić nie tylko za programy profilaktyczne dla mieszkańców (tak jak teraz), ale też za świadczenia medyczne dla nich.