Umożliwienie samorządom kupowania świadczeń medycznych dla mieszkańców, zniesienie przymusu przekształceń w spółki publicznych zakładów opieki zdrowotnej, blokada sprzedaży ponad 49 proc. udziałów w placówkach medycznych w prywatne ręce oraz przeznaczanie całego zysku na działalność leczniczą - to główne propozycje zmian w ustawie o działalności leczniczej. Resort zdrowia opublikował we wtorek wieczorem założenia do nowelizacji tych przepisów.

Warto podkreślić, że dla tego projektu wybrano pełną drogę konsultacji. Partnerzy społeczni będą mogli zgłosić uwagi do założeń, a potem też do szczegółowych rozwiązań w projekcie

Jakie są kluczowe zmiany?

- koniec z przymusowymi przekształceniami szpitali w spółkę. Obecnie ustawa przewiduje, że jeśli szpital osiągnie ujemny wynik finansowy to jego podmiot założycielski (zwykle samorząd lokalny) musi spłacić stratę szpitala albo placówka zostanie przekształcona w spółkę lub zlikwidowana. Po zmianie ustawy pozostanie tylko zapis o spłacie ujemnego wyniku.

- gdy spółka np. szpital lub przychodnia w przynajmniej 50 proc. należy do organu publicznego – np. ministerstwa, uczelni medycznej, samorządu lokalnego, to wypracowane przez nią zyski musza w całości zostać przeznaczone na szeroko rozumianą działalność leczniczą (np. zakup sprzętu medycznego). Regulacja będzie dotyczyć tylko tych placówek zdrowotnych, w których w dniu wejścia w życie nowych przepisów 100 proc. udziałów miał podmiot publiczny.

- gdy podmiot leczniczy np. szpital działa jako spółka, a większość udziałów ma w nim podmiot publiczny (np. powiat), to nie będzie on mógł sprzedać więcej niż 49 proc. udziałów w szpitalu podmiotowi prywatnemu.

- do kompetencji wojewodów dodano możliwość kontroli placówek medycznych pod kątem tego, czy nie biorą one udziału w nielegalnym wywozie leków, które uznano w Polsce za deficytowe.

- wszystkie szpitale będą miały obowiązek informowania policji o pacjentach NN, w przypadku których nie jest znana tożsamość.

- w przypadku podmiotów ochrony zdrowia zamiast terminu przedsiębiorstwo (podmiotu leczniczego) stosowany będzie przedwojenny termin zakład leczniczy

- zakład leczniczy będzie mógł prowadzić różne typy działalności np. szpital i przychodnię. Obecnie przedsiębiorstwa powoływano do każdej działalności osobno, co utrudniało koordynację działania.

- samorządy lokalne będą mogły płacić nie tylko za programy profilaktyczne dla mieszkańców (tak jak teraz), ale też za świadczenia medyczne dla nich.