Cześć organizacji związkowych wchodząc w spory zbiorowe zgłaszała różne oczekiwania dotyczące nie tylko płacy, ale na przykład warunków pracy. "Jeżeli został więc zrealizowany jeden postulat, a pozostałe jeszcze nie, tam spory z pracodawcami nie zostały jeszcze zawieszone" - powiedziała Dargiewicz. 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych wynegocjował przed wyborami podwyżki w wysokości 400 złotych przez kolejne 4 lata, czyli w sumie o 1600 złotych.