Zdecydowana większość pielęgniarek otrzymała podwyżki, jednak nie we wszystkich zakładach zakończono spory zbiorowe - powiedziała IAR przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Lucyna Dargiewicz. Wyjaśniła, że zdarzają się placówki, które nie w pełni zrealizowały porozumienie dotyczące postulatów pielęgniarek.

Cześć organizacji związkowych wchodząc w spory zbiorowe zgłaszała różne oczekiwania dotyczące nie tylko płacy, ale na przykład warunków pracy. "Jeżeli został więc zrealizowany jeden postulat, a pozostałe jeszcze nie, tam spory z pracodawcami nie zostały jeszcze zawieszone" - powiedziała Dargiewicz.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych wynegocjował przed wyborami podwyżki w wysokości 400 złotych przez kolejne 4 lata, czyli w sumie o 1600 złotych.