Ministerstwo Zdrowia planuje w przyszłym roku dofinansować miejsca szkoleniowe dla minimum 2250 pielęgniarek i położnych. To o ponad 20 proc. więcej niż w poprzednich latach.
Tak przewiduje obwieszczenie ministra zdrowia z 11 grudnia w sprawie minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, maksymalnej kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego oraz maksymalnej kwoty przeznaczonej na szkolenia specjalizacyjne w 2016 r. Przy czym resortowe wydatki dotyczące wyszkolenia personelu medycznego zostaną na tym samym poziomie – w sumie wyniosą do 8 mln zł. Jak ministerstwo chce przeszkolić więcej osób bez dodatkowych pieniędzy? Obniża wydatki na szkolenia z 4337 zł na osobę do 3500 zł. Przy czym stawka godzinowa zostanie bez zmian (4 zł od osoby), ale skraca się czas szkolenia. Wcześniej wynosił średnio 1064 godziny na jedną specjalizację, a w nowym programie 847 godzin.
– Taką zmianę zaproponowali eksperci i została ona skonsultowana z partnerami społecznymi. Przygotowano nowy program szkoleń. Choć skrócono czas ich trwania, to czas na zdobycie wiedzy jest wystarczający. Zdecydowaliśmy, że zaoszczędzone pieniądze wykorzystamy na opłacenie szkoleń większej liczbie pielęgniarek i położnych – tłumaczy Piotr Warczyński, wiceminister zdrowia. Dodaje, że resort będzie się starał sfinansować jeszcze więcej szkoleń pielęgniarkom i położnym.
Zwiększenie liczby miejsc opłacanych z budżetu umożliwiła też nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1640). Wcześniejsze regulacje prawne nie dawały możliwości zwiększenia limitu refundowanych kursów w przypadku niepełnego wykorzystania kwoty zaplanowanej na to zadanie w budżecie państwa.
Etap legislacyjny
Publikacja w Dzienniku Urzędowym ministra zdrowia z 14 grudnia 2015 r., poz. 84