Zapobieganie chorobom i promowanie zdrowego stylu życia ma być bardziej efektywne. Zapewnić ma to ustawa o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1916), która wchodzi dziś w życie.
Akt ten pozwoli skoordynować wszystkie działania na rzecz poprawy zdrowia społeczeństwa prowadzone przez samorządy oraz instytucje publiczne. Obecnie realizują one około 3 tys. programów zdrowotnych, ale ich skuteczność nie jest wielka. Od stycznia przyszłego roku ma natomiast na podstawie tej regulacji ruszyć Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata 2016–2020. Nowością jest to, że na jego realizację będzie wydzielona co roku określona pula pieniędzy z budżetu państwa. Na 2016 r. na ten cel jest w nim zarezerwowane 140 mln zł.
Zgodnie z projektem NPZ znaczna część z tej kwoty, bo 40 mln zł, zostanie przeznaczona na profilaktykę nadwagi i otyłości. To ma być priorytet rządu na kolejne lata. Do 2025 r. ma zostać zatrzymany wzrost otyłości w polskim społeczeństwie. Do 2020 r. zaś o 2 proc. ma się zmniejszyć odsetek palących, a o 10 proc. liczba osób pijących szkodliwie alkohol.
Zgodnie z ustawą powstanie Rada ds. Zdrowia Publicznego, która będzie doradzać ministrowi zdrowia. Do jej zadań będzie należało m.in. opiniowanie Narodowego Programu Zdrowia. W jej skład wejdą m.in. przedstawiciele: prezydenta RP, ministerstw, NFZ, konsultanci krajowi z kilku dziedzin medycyny, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, samorządów lekarzy, pielęgniarek, aptekarzy i diagnostów laboratoryjnych, a także reprezentatywnych organizacji pracodawców oraz organizacji pozarządowych.
Członków rady powoła minister zdrowia. W resorcie zaczął się właśnie ich nabór. Kandydatów do 12 grudnia mogą zgłaszać organizacje pracodawców i organizacje pozarządowe.
Zgodnie z ustawą Rada Ministrów może powołać także pełnomocnika ds. zdrowia publicznego. W rządzie Beaty Szydło nie zapadła jeszcze decyzja, czy taka osoba zostanie ustanowiona.
Etap legislacyjny
Ustawa wchodzi w życie 3 grudnia 2015 r.