Wiadomo już, jakie cele i zadania będą priorytetowe dla zdrowia publicznego. Rząd do 2020 r. wyda najwięcej pieniędzy na walkę z nadwagą. Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020, który trafił do konsultacji.
To najważniejszy dokument przygotowany na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym, która prawdopodobnie dziś zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu.
Strategicznym celem programu – został przygotowany jeszcze przez rząd Ewy Kopacz – jest wydłużenie życia, poprawa zdrowia i jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w tym zakresie. Zgodnie z jego założeniami do 2025 r. ma nastąpić zatrzymanie wzrostu otyłości i cukrzycy, a odsetek osób nieuprawiających żadnej aktywności fizycznej powinien w tym czasie spaść o 10 proc. Do 2020 r. zaś o 2 proc. ma się zmniejszyć odsetek palących, a o 10 proc. liczba osób pijących szkodliwie alkohol.
Długofalowym efektem programu ma być wydłużenie trwania życia do 78 lat w przypadku mężczyzn i do 84 lat u kobiet. Ma w tym pomóc realizacja pięciu celów operacyjnych: poprawa sposobu odżywania oraz aktywności fizycznej społeczeństwa; ograniczenie rozpowszechnienia używania alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych oraz zapobieganie uzależnieniom behawioralnym; poprawa dobrostanu psychicznego; ograniczenie narażenia na środowiskowe i biologiczne czynniki ryzyka, a także utrzymanie i poprawa zdrowia osób starszych.
Projekt określa podział środków na poszczególne cele i zadania zdrowia publicznego. Rocznie na realizację NPZ budżet państwa przekaże do 140 mln zł. Nawet 40 mln zł z tej puli trafi na Narodowy Program Profilaktyki Nadwagi i Otyłości, który będzie nadzorowany przez ministra zdrowia we współpracy z resortem sportu oraz edukacji narodowej. Na Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Związanych z Uzależnieniami budżet przeznaczy do 35 mln zł. Na poprawę zdrowia psychicznego rząd chce dać do 30 mln zł, a ograniczenie narażenia na środowiskowe i biologiczne czynniki ryzyka – do 20 mln zł.
Najmniej środków pójdzie na politykę senioralną i dostosowanie systemu opieki zdrowotnej osób starszych. Rocznie z NPZ zostanie przeznaczone na ten cel nie więcej niż 15 mln zł. Program ma zacząć obowiązywać 1 stycznia 2016 r.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach