Zarządzenie umożliwia zdalne konsultowanie pacjentów, np. z terenów wiejskich, w zakresie kardiologii i geriatrii. Do tej pory mieli oni mniejsze szanse na leczenie specjalistyczne niż mieszkańcy dużych miast.

Według NFZ nawet jeśli lekarze rodzinni kierowali ich do specjalisty, część pacjentów z tej możliwości nie korzystała z powodu konieczności dojeżdżania, ograniczeń czasowych czy finansowych.

"Pacjenci nie będą już musieli sami szukać specjalisty i płacić za dojazd do nierzadko odległego ośrodka" - podkreślił Tadeusz Jędrzejczyk z NFZ.

Nowe przepisy umożliwią - za pośrednictwem nowoczesnych technologii - przeprowadzenie konsultacji ze specjalistą w placówkach podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), pod których opieką są pacjenci.

"Istniejące problemy w dostępie do konsultacji na niektórych terenach, wynikające przede wszystkim ze znacznej odległości od ośrodków specjalistycznych można będzie zmniejszyć, a nawet zniwelować, poprzez zastosowanie nowoczesnych metod komunikowania się i elektronicznego przekazywania danych i obrazu" - czytamy w uzasadnieniu do zarządzenia. Zmiana umożliwi rozwiązanie problemu braku specjalistów w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych, w tym zwłaszcza w rejonach górskich.

NFZ zakłada, że telekonsultacje z jednej strony ułatwią pacjentom mieszkającym na wsi dostęp do leczenia specjalistycznego, a z drugiej umożliwią lekarzom POZ konsultacje trudnych przypadków.

Fundusz przekonuje, że wdrożenie tego rozwiązania ułatwi pacjentom dostęp do konsultacji specjalistycznych oraz do informacji o swoim zdrowiu, a także zapewni łatwiejszy dostęp personelu medycznego zatrudnionego w POZ do konsultacji trudnych przypadków. Zgodnie z zarządzeniem zespół lekarzy specjalistów zapewni konsultacje dla lekarzy rodzinnych w sytuacjach potrzeby medycznego wsparcia w postępowaniu z pacjentami.

NFZ liczy także na upowszechnienie nowatorskich metod konsultowania chorych i wykorzystywania współczesnych technik komunikacji między pacjentami i personelem medycznym.

Zarządzenie weszło w życie 1 października.