Był to senacki projekt, zgłoszony w grudniu 2012 r. W czwartkowym głosowaniu "za" opowiedziało się 76 senatorów, trzech było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W myśl ustawy uprawnieniami objęci będą żołnierze służby wojskowej, którzy byli przymusowo zatrudniani w kopalniach i otrzymali jednorazowe odszkodowanie w związku z przymusowym zatrudnieniem, albo w odniesieniu do których zostało orzeczone inwalidztwo będące następstwem przymusowego zatrudnienia w tych kopalniach.

Bezpłatne leki przysługiwać mają żołnierzom zastępczej służby wojskowej, którzy w latach 1949-1959 byli przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych; żołnierzom z poboru w 1949 r., którzy byli wcieleni do ponadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” i przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla i kamieniołomach a także żołnierzom przymusowo zatrudnianym w batalionach budowlanych w latach 1949-1959.

Reklama

W stosunku do pierwotnego projektu krąg osób uprawnionych do bezpłatnych leków został zawężony do tych, które otrzymały odszkodowanie i które w następstwie tej pracy otrzymały orzeczenie o inwalidztwie. W trakcie prac legislacyjnych podkreślano, że rozwiązanie to ma sprawić, iż prawo do bezpłatnych leków otrzymają ci, którzy faktycznie ponieśli uszczerbek na zdrowiu w związku z przymusowym zatrudnieniem. Dodatkowo, czego nie przewidywał projekt senacki, osoby te będą musiały uzyskać stosowne zaświadczenie, które będzie wystawiane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się w marcu 2013 r. Ustawa została przyjęta przez Sejm 11 września br. - jednogłośnie opowiedziało się za nią 396 posłów.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.