Posłowie zdążyli z uchwaleniem najważniejszych ustaw dla służby zdrowia. Na przedostatnim posiedzeniu obecnej kadencji parlamentu rzutem na taśmę udało im się przyjąć m.in. nowelę ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.
Istniały obawy, czy Sejm ją zdąży rozpatrzyć ze względu na jej obszerność. Bez niej jednak nie byłoby zaś podstaw do uruchomienia e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia, a także internetowego konta pacjenta, czyli kluczowych projektów dla e-zdrowia realizowanych za pieniądze z Brukseli. Gdyby nie było podstawy prawnej do ich wdrożenia, w grę wchodziłaby utrata ponad 712 mln zł ze środków unijnych.
Ostatecznie przyjęta w piątek ustawa przewiduje, że e-recepty, e-skierowania i e-zlecenia lekarskie będą obligatoryjne od 2018 r., a do tego czasu lekarze będą mogli posługiwać się zarówno papierowymi, jak i elektronicznymi dokumentami.
Ostateczny kształt ustawy budzi jednak zastrzeżenia lekarzy. Podczas prac nad nią zrezygnowano bowiem z wprowadzenia elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego (KUZ) oraz karty specjalisty medycznego (KSM), które miały służyć do identyfikacji pacjentów oraz personelu medycznego. KSM miała dodatkowo pełnić funkcję podpisu elektronicznego lekarza. Jednak rząd wycofał się z tego pomysłu, bo planuje elektroniczne dowody osobiste, które będą pełnić jednocześnie funkcję KUZ.
W efekcie zgodnie z uchwaloną ustawą uwierzytelnianie podpisu medyka ma się odbywać za pomocą kwalifikowanego certyfikatu (co będzie się wiązało z dużymi kosztami) lub za pośrednictwem e-PUAP. W tym drugim przypadku podczas każdej autoryzacji lekarz będzie musiał otrzymać SMS-em specjalny kod.
– Rocznie mamy ok. 150 mln wizyt i wypisujemy ok. 400 mln recept. Nie wyobrażam sobie tego narzędzia w naszej codziennej pracy – podkreśla Joanna Zabielska-Cieciuch, ekspert Porozumienia Zielonogórskiego.
Ponadto Sejm przegłosował w piątek nowelizację ustaw o Państwowym Ratownictwie Medycznym i w o działalności leczniczej. Przewiduje, że placówki medyczne będą miały czas na dostosowanie swoich pomieszczeń i urządzeń do norm określonych przez ministra zdrowia do 31 grudnia 2017 r.
Natomiast polisy od zdarzeń medycznych będą dobrowolne dla szpitali do końca 2016 r. Podczas prac nad tą ustawą posłowie zdecydowali o włączeniu do niej przepisów poszerzających uprawnienia zawodowe ratowników medycznych. Będą mogli wykonywać zawód nie tylko w karetkach, lecz także na oddziałach szpitalnych, w ratownictwie górskim, wodnym, w jednostkach morskich, wojskowych, ochrony przeciwpożarowej oraz na lotniskach.
Posłowie przegłosowali również ustawę o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015–2018. Przewiduje ona że koszty leczenia osób nieubezpieczonych, do końca 2018 r. będą rozliczane ryczałtem. NFZ otrzyma na to z budżetu państwa 320 mln zł rocznie.
Etap legislacyjny
Ustawy skierowane do Senatu