W Sejmie odbyło się wczoraj drugie czytanie poselskiego projektu, który m.in. nowelizuje ustawę o działalności leczniczej. Regulacja wprowadza dwie istotne zmiany, na którą pilnie czekają dyrektorzy szpitali.
Po pierwsze, opóźnia wejście w życie obowiązku spełnienia wszystkich wymogów sanitarnych i technicznych określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739). Akt ten zobowiązał szpitale do zapewnienia pacjentom warunków leczenia zgodnych z unijnymi standardami. Mają na to czas do 31 grudnia 2016 r. – Około 15 proc. placówek wciąż nie spełnia tych norm – poinformował w Sejmie Grzegorz Sztolcman, poseł sprawozdawca (PO).
Reklama
Tym, które nie mają środków na przeprowadzenie niezbędnych remontów, w przyszłości – za ponad rok – groziłaby likwidacja. Dlatego nowela wydłuża termin na dostosowanie do standardów do 31 grudnia 2017 r.
Zaproponowana przez posłów regulacja odsunie w czasie jeszcze jeden kłopotliwy obowiązek. Zgodnie z przepisami szpitale powinny od stycznia 2016 r. mieć dodatkową polisę chroniącą je przed roszczeniami, których pacjenci dochodzą w trybie pozasądowym. Jednak na rynku nie ma tanich ofert takiego ubezpieczenia. Zgodnie z projektem nowelizacji do 1 stycznia 2017 r. dodatkowe polisy będą dobrowolne.
Etap legislacyjny
Po drugim czytaniu w Sejmie