Najlepiej w odzyskiwaniu niesłusznie wypłaconych pieniędzy za świadczenia radzi sobie Podkarpacie. Najwięcej nieuczciwych lekarzy jest wśród stomatologów. Dużo zgłoszeń dotyczy aptek.
Około miliona Polaków posiada specjalne konto, na którym można sprawdzić, ile kosztowało ich leczenie, u jakiego byli lekarza i jakie leki im sprzedała apteka. Posiadacz konta ZIP (zintegrowany informator pacjenta) dostaje też sygnał, czy jest ubezpieczony, czyli czy ma prawo do bezpłatnego leczenia.
Najliczniej z ZIP korzystają mieszkańcy Śląska, Mazowsza i Wielkopolski. Aby poszerzyć dostęp do tej usługi, NFZ od lipca tego roku umożliwił zakładanie kont osobom chorym, które nie mogą same pójść do urzędu. Wystarczy wypełnić pełnomocnictwo i przekazać komuś, kto złoży papier w siedzibie NFZ. Przez pośrednika uzyskają one hasło i login do konta, a następnie potwierdzą telefonicznie swoją wolę. Nowością jest także to, że za każdym razem, kiedy zmieni się status ubezpieczenia, system o tym powiadomi.