Budżet NFZ wzrośnie o 7 proc. Dodatkowe pieniądze będą pochodziły między innymi z oskładkowania umów. Zwiększy się budżet na lekarzy rodzinnych, opiekę paliatywną i hospicja, zmieni się też sposób refundacji leków.
Z założeń do planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 rok, do których dotarł DGP, wynika, że na ochronę zdrowia przeznaczone zostanie 69,5 mld zł. To o 4,5 mld zł więcej niż wydatki funduszu przewidywane na obecny rok. Największy wzrost nakładów odczuje opieka podstawowa: pójdą one w górę z obecnych 7,7 mld do 9, 4 mld zł. To oznacza, że placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) otrzymają aż o 20 proc. więcej środków niż w roku 2015.
– Podwyżka jest znacząca. A będzie jeszcze bardziej efektywna, jeżeli przy okazji zwiększy się także zaangażowanie lekarzy w diagnozowanie i prowadzenie bardziej skomplikowanych pacjentów – uważa Jerzy Gryglewicz, ekspert ds. ochrony zdrowia z Uczelni Łazarskiego.