Ukraińscy obywatele, którzy mieszkają w Polsce, coraz rzadziej wyjeżdżają do Ukrainy w celu podjęcia leczenia (spadek z 22 proc. do 10 proc.). Ponadto o 8 pkt proc. wzrósł odsetek deklarujących korzystanie z placówek państwowej opieki medycznej w Polsce.

Jest to związane z trwającą adaptacją polskich lecznic do potrzeb cudzoziemców oraz ze stopniowym dostosowaniem się samych migrantów do polskiego systemu ochrony zdrowia, a także z ułatwieniami wynikającymi ze specustawy dla uchodźców.

Tak wynika z najnowszej edycji badania przeprowadzonego przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, które zostanie dzisiaj opublikowane. W jego ramach zostali przebadani obywatele Ukrainy, którzy obecnie znajdują się na terenie Polski, zarówno ci, którzy przyjechali przed 24 lutego 2022 r. (migranci przedwojenni), jak i ci, którzy przybyli do naszego kraju po wybuchu wojny (uchodźcy wojenni). Wyniki zestawiono ze wcześniejszymi badaniami.

ikona lupy />
Szpitale otwarte na ukraińskich uchodźców / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe
Oprac. Urszula Mirowska-Łoskot