Rzecznik Praw Dziecka chce wydzielenia koszyka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, skierowanych specjalnie dla dzieci. Marek Michalak zwrócił się w tej sprawie do Ministra Zdrowia Bartosza Karłowicza.

W wystąpieniu do ministra Rzecznik Praw Dziecka zaznacza, że podobne rozwiązanie, dzielące świadczenia na te dla dzieci i dla dorosłych sprawdziło się w brytyjskim systemie świadczeń zdrowotnych.

Zdaniem rzecznika, wprowadzenie koszyka świadczeń dla dzieci pozwoliłoby urealnić stawki finansowania poszczególnych jednorodnych grup pacjentów. Te grupy powinny uwzględniać podobne problemy zdrowotne i zbliżony sposób leczenia, generujący podobne koszty - pisze Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Ministra Zdrowia.

W ocenie Marka Michalaka - wyodrębnienie koszyka świadczeń gwarantowanych dla dzieci może być sposobem na zapewnienie właściwego podziału środków z NFZ poprzez wskazanie kosztów świadczeń odpowiednich do wieku pacjentów. "Wprowadzenie sugerowanych zmian mogłoby wpłynąć na optymalizację kosztów leczenia szpitalnego ale przede wszystkim przyczynić się do poprawy jakości świadczeń udzielanych na rzecz dzieci" - pisze rzecznik.