1 marca wchodzi w życie zaktualizowana lista refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Do wykazu dodano 92 nowe produkty bądź wskazania. Refundowany będzie m.in. lek stosowany w cukrzycy typu 2.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra zdrowia z 20 lutego br., w przypadku 328 produktów spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 452,70 zł).

Od 1 marca pacjenci będący w trakcie odczulania na roztocza kurzu domowego zapłacą mniej za wyciągi alergenowych roztoczy kurzu domowego.

Zmniejszy się również cena preparatów stosowanych w ramach technik wspomagania rozrodu, takich jak zapłodnienie in vitro lub wewnątrzcytoplazmatyczne wstrzyknięcie plemnika do komórki jajowej.

Tańszy będzie też aerozol inhalacyjny stosowany m.in. w terapii astmy i POChP), zawierający mieszaninę enzymów trzustkowych oraz leki stosowane w terapii padaczki.

Wśród nowych wskazań i zmian w ramach refundacji aptecznej znalazła się Suliqua (insulina glargine + liksysenatyd) – pierwszy refundowany lek dla cukrzyków łączący analog GLP-1 oraz insulinę glargine.

Podwyżki dotyczą 601 pozycji - te przekraczające 10 zł objęły 7 produktów. Najwyższy wzrost ceny dotyczy roztworu do wstrzykiwań stosowanego w leczeniu objawowych ostrych napadów wrodzonego obrzęku naczynioruchowego u chorych z niedoborem inhibitora esterazy C1. Podwyżka wynosi 196,80 zł, co oznacza, że pacjenci zapłacą za lek 200 zł (cena do 1 marca wynosiła 3, 20 zł).

W przypadku 32 pozycji skrócono decyzję o objęciu refundacją lub zdecydowano o braku jej kontynuowania. Z listy skreślono m.in. Etadron (eksemestan) - lek przeciwnowotworowy wskazany w leczeniu wczesnego, inwazyjnego raka piersi u kobiet po menopauzie. Refundacją nadal są jednak objęte odpowiedniki tego leku.

Szczegółowy wykaz dostępny jest na stronie: https://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2023/13/. (PAP)

Autorka: Agata Zbieg

agz/ mhr/