Orzeczenie wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w sprawie kosztów postępowania jest „innym orzeczeniem”, o którym mowa w kodeksie postępowania cywilnego. Stanowi więc tytuł egzekucyjny, któremu sąd może nadać klauzulę wykonalności. Umożliwi to ściągnięcie kosztów od szpitala, w którym popełniono błąd medyczny – orzekł Sąd Najwyższy.
Wojewoda łódzki, reprezentujący Skarb Państwa, wniósł o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu miejscowej wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w sprawie kosztów postępowania przed tą komisją. Miały być ściągnięte od spółki – właściciela placówki medycznej, która była stroną postępowania przed komisją.