Możliwość wyboru przez pacjenta miejscowości uzdrowiskowej, w której chce odbyć leczenie, to wyjście naprzeciw problematyce tzw. niedojazdów, których – zgodnie z danymi Narodowego Funduszu Zdrowia – w II kw. 2022 r. było 3443. Często powodem rezygnacji jest niezadowolenie z przydzielonego miejsca. Zdrowa konkurencja między uzdrowiskami podniesie jakość świadczonych przez nie usług.

Tak wynika z odpowiedzi wiceministra zdrowia Waldemara Kraski na interpelację posłanki Anny Schmidt (PiS). Wyrażała w niej wątpliwości związane z wdrażanymi i planowanymi zmianami w obszarze lecznictwa uzdrowiskowego. Sugerowała m.in. że e-skierowania do sanatoriów ograniczą pacjentom, zwłaszcza starszym, dostęp do tej formy leczenia, obawiała się też odmawiania przez lekarzy wystawiania skierowań na leczenie uzdrowiskowe (obecnie bowiem lekarz wystawia wniosek i przekazuje go do NFZ, gdzie lekarz balneolog na podstawie dołączonej do wniosku dokumentacji medycznej kwalifikuje pacjenta do leczenia, wskazując odpowiednią miejscowość uzdrowiskową; po zmianach przekazanie e-skierowania do konkretnego uzdrowiska będzie obowiązkiem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej).

Wiceminister przekonuje jednak, że cyfrowa forma skierowania nie będzie dla pacjentów barierą, bo od lekarza trafi ono bezpośrednio do właściwego oddziału NFZ, będzie też zawierało wszystkie elementy, które zawiera obowiązujący druk, zatem lekarz przed wyborem z pacjentem uzdrowiska będzie miał wszelkie niezbędne ku temu informacje. Natomiast wystawienia skierowania można odmówić wyłącznie w przypadku przeciwwskazań bądź braku wskazań do skorzystania z tego rodzaju świadczeń. – Planowane rozwiązanie będzie przewidywało również możliwość samodzielnego wyboru przez pacjenta danego uzdrowiska, po konsultacji z ekspertami – przypomina Waldemar Kraska.

To rozwiązanie jednak również budzi obawy posłanki, zwłaszcza w odniesieniu do mniejszych obiektów położonych w mniej atrakcyjnych lub mniej znanych miejscowościach. Jednak w ocenie wiceministra stanowi to de facto rozwinięcie funkcjonującego na gruncie ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) prawa wyboru świadczeniodawcy. – Konkurencyjność, rozumiana jako szansa, a nie zagrożenie, nie stanowi czynnika ryzyka, natomiast podnosi jakość świadczonych usług. Obecnie jakość jest jedną z najbardziej istotnych cech opieki zdrowotnej, której zapewnienie jest priorytetem – wskazuje Waldemar Kraska.

Przyznaje, że Ministerstwo Zdrowia otrzymuje sygnały od zainteresowanych podmiotów z branży uzdrowiskowej świadczące o obawach związanych z planowanymi rozwiązaniami. – W tym miejscu wyraźnego podkreślenia wymaga to, że wszystkie akty prawne, które będą wdrażały reformy w obszarze lecznictwa uzdrowiskowego, będą szeroko konsultowane, w szczególności ze środowiskiem reprezentującym podmioty uzdrowiskowe – podsumowuje wiceminister Kraska.

Przypomnijmy, e-skierowania do uzdrowisk wprowadzono rozporządzeniem z 2 stycznia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (oczekuje na publikację). ©℗