Samorząd lekarski postuluje zmianę przepisów dotyczących wydawania e-recept, a farmaceuci - włączenia ich w proces weryfikacji i zgłaszania nieprawidłowości. - Możliwości wystawiania e-recepty za pośrednictwem systemów łączności bywają niestety nadużywane i wykorzystywane w celu uzyskania dostępu do leków, które przy tradycyjnej formie kontaktu z lekarzem nie zawsze byłyby przepisane - wskazuje Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej w piśmie do Ministerstwa Zdrowia. Podkreśla, że głównym winowajcą są tu przedsiębiorstwa oferujące pacjentom receptę przez internet, po wypełnieniu formularza i uiszczeniu opłaty. Działalność takich podmiotów jest odbierana w opinii publicznej jako sprzedaż usług, a nie udzielanie świadczeń medycznych. - Prowadzi to do niekontrolowanej dystrybucji leków, które są zażywane często poza wiedzą i kontrolą lekarzy - przekonuje samorząd lekarski.