Prezydent RP Andrzej Duda podpisał stawę z 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw – przekazało w czwartek biuro Kancelarii Prezydenta.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 16 listopada. Politycy opozycji krytykowali regulację, wskazując, że przesuwa on zadania resortu zdrowia do NFZ bez jednoczesnego przesunięcia na te nowe zadania środków finansowych.

Nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz kilku innych ustaw przewiduje m.in. objęcie przez NFZ finansowania leków i wyrobów medycznych nabywanych w ramach programów Ministerstwa Zdrowia. Obecnie dotyczyć to będzie takich programów jak Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023 czy rządowy program polityki zdrowotnej "Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2022-2026 z modułem Leczenie DAA przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C pacjentów osadzonych w zakładach penitencjarnych na lata 2022-2024".

Oprócz tego nowela zakłada zmianę źródła finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego, polegającą na przeniesieniu ich finansowania z budżetu wojewodów do planu finansowego NFZ.

"Powierzenie finansowania świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne Narodowemu Funduszowi Zdrowia spowoduje, że w jednym podmiocie skupią się wszystkie zadania związane z planowaniem środków na ten cel, ich wydatkowaniem i rozliczaniem. Narodowy Fundusz Zdrowia ma zasoby kadrowe do realizacji tych zadań, jak również odpowiednią organizację" – oceniono w uzasadnieniu tego rządowego projektu.

Pieniądze na realizację finansowania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów miałoby być przekazywane – zgodnie z ustawą – marszałkowi województwa przez właściwego wojewodę, a nie jak obecnie – przez ministra zdrowia.

Finansowaniem przez NFZ miałby zostać objęty także zakup szczepionek wykorzystywanych do szczepień obowiązkowych w ramach programu szczepień ochronnych. Wśród zapisów projektu znalazło się umożliwienie jednorazowego zasilenia w 2023 r. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środkami pochodzącymi z funduszu zapasowego NFZ z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia.(PAP)

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska

ak/ joz/