Przedstawiciele samorządu lekarskiego już od dłuższego czasu starają się zwrócić uwagę na postępujący kryzys w publicznej stomatologii. Nieprzystające do rzeczywistości wyceny oferowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia powodują, że z kontraktów rezygnują kolejne praktyki stomatologiczne. Co za tym idzie - pacjenci mają coraz bardziej ograniczony dostęp do refundowanej opieki dentystycznej.
Kontraktów jak na lekarstwo