Rząd planuje przyjęcie projektu dotyczącego nowego, scentralizowanego systemu rejestracji na świadczenia opieki zdrowotnej oraz ustalania kolejności ich udzielania, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia planowane jest w grudniu br.

"Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie nowego, scentralizowanego systemu rejestracji na świadczenia opieki zdrowotnej oraz ustalania kolejności ich udzielania. […] W założeniu projektodawców system ten ma pozwolić na uproszczenie i przyspieszenie procesu rejestracji na świadczenia opieki zdrowotnej oraz zapewnić świadczeniobiorcom łatwiejszy dostęp do informacji o dostępności terminów u wszystkich świadczeniodawców" - czytamy w wykazie.

Elektroniczna rejestracja centralna na początkowym etapie jej funkcjonowania będzie dotyczyć tylko części zakresów świadczeń opieki zdrowotnej. Zgłaszanie się na pozostałe świadczenia i przydzielanie świadczeniobiorcom terminów ich udzielenia odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Katalog zakresów świadczeń objętych elektroniczną rejestracją centralną będzie sukcesywnie rozszerzany, a docelowo projektowanym rozwiązaniem zostaną objęte wszelkie świadczenia opieki zdrowotnej, podano także.

Projektowana ustawa przewiduje, że prowadzenie elektronicznej rejestracji centralnej odbywać się będzie przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego. W tym celu świadczeniodawcy będą obowiązani udostępniać w Systemie P1 swoje harmonogramy przyjęć dotyczące zakresów świadczeń objętych elektroniczną rejestracją centralną. Ponadto w Systemie P1 dla każdego zakresu świadczenia objętego elektroniczną rejestracją centralną będzie prowadzona centralna lista oczekujących, wspólna dla wszystkich świadczeniodawców udzielających wybranego świadczenia.