Możliwość finansowania badań genetycznych dla wszystkich pacjentów bez względu na wiek – to najistotniejsza poprawka wprowadzona przez Senat do nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym (FM).

Senackie biuro legislacyjne oceniło, że ograniczenie takiej możliwości do dzieci (a taki przepis wyszedł z Sejmu) jest niezgodne z konstytucją, która gwarantuje wszystkim równy dostęp do opieki zdrowotnej.
Senatorowie zaproponowali również, by objąć finansowaniem z subfunduszu rozwoju profilaktyki (jednego z wydzielonych subfunduszy w ramach FM) nie tylko świadczenia z zakresu programów zdrowotnych, lecz także programów polityki zdrowotnej. To pozwoliłoby na udzielenie wsparcia również działaniom z zakresu opieki zdrowotnej realizowanym przez samorządy.
Senat chce także podwyższenia rocznego limitu środków Funduszu Medycznego przeznaczanych na finansowanie leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych – z 3 proc. do 5 proc. sumy zobowiązań NFZ przeznaczonych na finansowanie leków i środków objętych programami lekowymi oraz leków stosowanych w chemioterapii, nie zaś – jak stanowi nowela – do 4 proc. tej sumy.
O losie tych i innych, mniej istotnych senackich poprawek rozstrzygną posłowie. ©℗
Etap legislacyjny
Ustawa ponownie skierowana do Sejmu