Sejm przegłosował ustawę o Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która ma umożliwić przekształcenie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie w instytut badawczy.

Nowa placówka ma płynnie przyjąć wszystkie zobowiązania oraz pracowników swojego poprzednika, bez konieczności jego likwidacji.
Jak przekonywał w czasie sejmowej debaty wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży, przekształcenie placówki to inicjatywa przedstawicieli CSK MSWiA – zarówno kierownictwa, jak i pracujących tam lekarzy.
Podczas prac w Sejmie m.in. podwyższono wymogi stawiane dyrektorowi instytutu – będzie on musiał mieć tytuł doktora habilitowanego, nie zaś jak pierwotnie – doktora, dopuszczono związki zawodowe do konsultacji na etapie tworzenia statutu i regulaminu instytutu. Z kolei skład Rady Naukowej został rozszerzony o przedstawicieli ministra nauki.
Nie udało się natomiast przeforsować zmian dotyczących podniesienia kwalifikacji zastępcy dyrektora ds. naukowych, skrócenia kadencji Rady Naukowej do trzech lat czy też przepisów, zgodnie z którymi pierwszy dyrektor i jego następcy będą powołani na dwuletnią kadencję. ©℗
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu