Chodzi o nowelizację ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, zmieniającą sposób finansowania ochrony zdrowia, czyli przenoszącą część świadczeń (np. wysokospecjalistycznych, ratownictwa medycznego, leków dla seniorów i kobiet w ciąży) z budżetu państwa do planu finansowego NFZ. Ustawa przeszła długą drogę – choć początkowo komisja zdrowia zarekomendowała odrzucenie jej w całości, to na sali plenarnej projekt został przywrócony i po wieczornych obradach w komisji pod osłoną nocy ostatecznie przyjęty przez Sejm.