Dobrą wiadomością jest to, że nie są to zastrzeżenia dotyczące meritum ustawy i można je wyeliminować, przyjmując poprawki. Gorszą – że analogiczne mankamenty Senat dostrzegł w ustawach o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1731 i 1733), o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1720 i 1733) oraz o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 551 ze zm.).
O co konkretnie chodzi? O uregulowanie materii o charakterze powszechnie obowiązującym w drodze informacji zamieszczanej w Biuletynie Informacji Publicznej, a zatem „poza systemem źródeł prawa powszechnie obowiązującego”.